سینماهای بمبئی با استقبال پرشور خود از سر می گیرند ، ذینفعان امیدوارند دیوالی ، آخر هفته ، مسابقه هند و پاکستان برگزار شود

بسیاری از سینماهای بمبئی در اولین روز بازگشایی با استقبال خوبی از سوی دوستداران فیلم روبرو شده اند و آنها امیدوارند در آخر هفته و

Read More

1 2 3 312