مطالعه مرکز سرطان ییل یک ترکیب دارویی جدید را نشان می دهد که فعالیت بالینی را برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات نشان می دهد.

یافته های جدید محققان در مرکز سرطان Newswise-Yale نشان می دهد که ترکیب دارویی nivolumab و rukaparib برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات مقاوم در

Read More

مطالعه مرکز سرطان ییل یک ترکیب دارویی جدید را نشان می دهد که فعالیت بالینی را برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات نشان می دهد.

یافته های جدید محققان در مرکز سرطان Newswise-Yale نشان می دهد که ترکیب دارویی nivolumab و rukaparib برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات مقاوم در

Read More