مطالعه مرکز سرطان ییل یک ترکیب دارویی جدید را نشان می دهد که فعالیت بالینی را برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات نشان می دهد.

یافته های جدید محققان در مرکز سرطان Newswise-Yale نشان می دهد که ترکیب دارویی nivolumab و rukaparib برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات مقاوم در

Read More