رژیم لاغری سریع

Epinastine-EENT – اعتبار جدید


اسبابک ها خوردن دارو Epinastine-EENT

    اپیناستین اپیناستین-EENT

اسبابک ها خوردن اپیناستین

اجتناب کرده اند این دارو می توان شناخته شده به عنوان محلول چشمی در ورم ملتحمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکنش آلرژیک چشمی استفاده کرد.
تعیین کنید دارویی:
اپیناستین به صورت محلول ۰.۰۵% چشمی ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شناسایی تجاری Elestat شناخته تبدیل می شود.
علاوه بر این به گیرنده ۵HT2، AlPha2 .

آدرنالین چگونه واقعاً کار می کند؟

این می تواند یک آنتاگونیست انتخابی گیرنده H1 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مهار جدا شدن هیستامین اجتناب کرده اند ماست سل ها اجتناب کرده اند پاسخ های آلرژیک جلوگیری می تنبل.

فارماکوکینتیک اپی نفرین

متابولیسم اپی نفرین ناشناخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به سیستمیک به سختی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ سهم آن در هیکل متابولیزه تبدیل می شود.
خلاص شدن از شر بی نظیر این دارو اجتناب کرده اند طریق ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه عمر آن حدود ۱۲ ساعت است.

مشکلات آدرنالین

مشکلات جانبی رایج: (مشکلات جانبی این دارو سریع است)
سوزش توجه، فولیکولیت، پرخونی، خارش توجه، عفونت تجهیزات تنفسی فوقانی، عوارض، رینیت، سینوزیت، سرفه، فارنژیت، آبریزش توجه