کارناتاکا: 388 بیمار جدید کووید ثبت نام کردند. 1300 نمونه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت تا وجود زیرگونه جدید بررسی شود

بر اساس بولتن منتشر شده توسط وزارت بهداشت و رفاه خانواده، 388 مورد جدید کووید-19 در روز یکشنبه در کارناتاکا گزارش شده است. شمار قربانیان

Read More

1 2 3 284