محققان بیماری های نادر گرد هم می آیند تا در مورد درمان های احتمالی چاقی هیپوتالاموس بحث کنند – ریموند A. بنیاد چوب

چاقی هیپوتالاموس (HO) یک وضعیت مخرب است که می تواند ناشی از درمان تومورها در محور هیپوتالاموس-هیپوفیز مغز باشد. بسیاری با درجات مختلف این مشکل

Read More