۲ نیروی امنیتی در شورش در بوکان کشته شدند


کرونا:

2 نیروی امنیتی در شورش در بوکان کشته شدند

گزارش کردن کرونا ناصر الاطباطاتی در خصوص حوادث رخ داده در شهرستان بوکان گفت: در ناآرامی های روز پنجشنبه شهرستان بوکان ۲ نفر از نیروهای دفاعی امنیتی به شهادت رسیدند.

وی افزود: پیگیری موضوع و شناسایی متجاوزان در دستور کار دادسرای شهرستان بوکان و دستگاه قضایی قرار گرفته و اقدامات لازم در حال انجام است.

منبع: اورشلیم آنلاین

نویسنده: