رژیم لاغری سریع

۲ معضل بزرگ کهگیلویه و بویراحمد چقدر راحت اینجا مردن مردم و بلوط هاست!


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، تکیه کردن مشکلات جهان کهگیلویه و بویراحمد کار آسان و آسانی نیست، برخی اجتناب کرده اند مشکلات آنقدر بزرگ و آزاردهنده هستند کدام ممکن است باید در گذشته اجتناب کرده اند پرداختن به سایر مشکلات، آنها را رفع کرد.

بطور عمومی در صورت کنار هم قرار دادن نبودن زیرساخت ها در زمینه های مختلف اعم اجتناب کرده اند مالی، عمرانی، تولیدی، زیبایی شناختی و علاوه بر این شومینه سوزی جنگل ها، شهرهای نامناسب و بعضاً زشت، مبلمان شهری نامناسب، اشکال بی نظیر کم آبی، زیرساخت های ورزشی ضعیف، نامناسب بودن و… تقریباً صفر بودن فضاهای زیبایی شناختی در روستاها، راه های نامناسب کشاورزی، بیکاری بیش اجتناب کرده اند حد بچه ها شهری و کشاورزی، مشکلات محیط نشینی و… شناخته شده به عنوان بی نظیر ترین مشکلات استان، اکنون ۲ اشکال اصلی موجود است کدام ممکن است مسئولان جهان باید هرچه زودتر به آن است معامله با کنند. به در نظر گرفته شده تعمیر آن باشید.

مسئولان راهنمایی و رانندگی علاوه بر این ادعا کردند کدام ممکن است سهم قربانیان تصادفات بزرگراه ای در محورهای استانداری مرتفع و هر ساله شاهد تلفات خیل عظیمی اجتناب کرده اند روستاییان و ساکنان در بزرگراه های استانداری هستیم.

محور یاسوج-اصفهان توسط خودم آمار فوق العاده بالایی اجتناب کرده اند تصادفات بزرگراه ای را به شخصی اختصاص می دهد و تا حد زیادی تصادفات فوتی علاوه بر این خطای انسانی ناشی اجتناب کرده اند محورهای حادثه خیز است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

شهرستان کهگیلووه و بویراحمد تنها شهرستانی در ملت است کدام ممکن است خوب متر راه آزاد ندارد و تا حد زیادی محورهای آن ۲ طرفه است کدام ممکن است فوق العاده پرتقاضا است.

عوامل جدید تصادفات بزرگراه ای در اکثر عوامل استان و در محورهای مختلف چاپ شده شده است کدام ممکن است در صورت عدم معامله با به این موضوع، شاهد مصدومیت و کشته شدن تا حد زیادی مسافران و عابران پیاده در بزرگراه کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.

در سال های فعلی پلیس به ملاحظه مسئولان پاسخی نداده و تقاضا های آنها برای بردن عوامل حادثه خیز روی کاغذ که همچنان ادامه دارد.

زمستان امسال بر تأثیر چشمه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند زیر آسفالت محور یاسوج – شیراز حوالی روستای جانجان می گذرد و بر تأثیر لغزندگی و سرمازدگی ۵ نفر اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند. خواه یا نه از دست دادن زندگی خوب خانوار اجتناب کرده اند بین {می رود}؟!.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات پیش روی این شهرستان کدام ممکن است به آموزش داده شده است یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای این سیستم ریزی نسبت به فاجعه شومینه سوزی حادتر شده است، خشک شدن جنگل های بلوط بر تأثیر آفات است.

بلای پروانه ای برگ خوار بلوط بر جنگل های شهرستان افتاده و بوته ها بلوط یکی یکی خشک می شوند.

به آموزش داده شده است رئیس دارایی ها خالص شهرستان بیشت، در صورت عدم مدیریت این آفت، ۴۰ سهم اجتناب کرده اند جنگل های بلوط این شهرستان کشف نشده این آسیب بزرگ هستند.

در مونتاژ هیئت این سیستم ریزی شهرستان کوگیلویه و بویراحمد به این ۲ اشکال بزرگ ردیابی شد چرا کدام ممکن است تولید دیگری شاهد تصادفات خونین بزرگراه ای در شهرستان نیستیم.

مدیرکل دارایی ها خالص کوگیلویه و بویراحمد در خصوص بیماری بلای بلوط اظهار داشت: ۵۳ هزار هکتار اجتناب کرده اند جنگل های استان آسیب پذیر این آفت است کدام ممکن است ۲۰ هزار هکتار آن در شهرستان بیشت است و ۲۰ میلیارد تومان رهن برای این آفت می خواست است. رفع این اشکال در مناطق مختلف رخ می دهد.

(*۲*)

حکمتیان می گوید: علاوه بر این جنگل های بیشت، جنگل های کهجیلویه و بویراحمد نیز کشف نشده ابتلا به این آفت هستند.

جاودان خراد مدیرکل اطراف زیست کوگلویه و بویراحمد نیز {در این} نشست اجتناب کرده اند شیوع این آفت در جنگل های اطراف زیست خبر داد کدام ممکن است باید برای نبرد همراه خود آن حیاتی دانست.

به گزارش فارس، همراه خود ملاحظه به این ۲ معضل بزرگ در استان، مسئولان جهان باید به در نظر گرفته شده جان انسان ها و محافظت جنگل های بلوط باشند، از این جنگل ها اجتناب کرده اند جان انسان ها و علاوه بر این میراث عظیم خالص کوگیلووه و بویراحمد هر دو کوگیلووه و بویراحمد مهم تر است. بلوط. بوته ها در ما این استان را نداریم.

انتهای پیام/