رژیم لاغری سریع

۵۰ درصد سد مخزنی شاه قاسم آبگیری شده است/ برنامه آب منطقه‌ای برای افزایش ۱۰۰ درصدی حجم سد


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند یاسوج، آرش مصلح در مخلوط خبرنگاران در خصوص فینال وضعیت سد مخزنی شاه قاسم ذکر شد: حجم این سد ۹ میلیون مترمکعب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۶.۵ میلیون مترمکعب برابر ۵۰ درصد حجم سد آبگیری شده است.

مدیرعامل نمایندگی آب منطقه‌ای کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد خاص کرد: این سد برای آبرسانی به اراضی کشاورزی، بهبود اکوسیستم تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری طراحی شده است.

وی همراه خود خاص اینکه در جاری حاضر کشاورزان برای کشت بهاره اجتناب کرده اند آب این سد استفاده می‌کنند، به گردشگرپذیر بودن سد ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: فراخوان توسل به مشاور ذی‌صلاح برای دریاچه سد، اراضی مجاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت انجام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در توسل به سرمایه‌گذار برای گردشگری آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل سد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم ساختار خوبی برای استفاده هم‌استانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان تدوین شود.

این به فرماندهی یکپارچه داد: برای افزایش حجم سد شاه قاسم ساختار سوئیچ آب اجتناب کرده اند رودخانه دشت‌روم به سد شاه قاسم در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد کدام ممکن است در صورت بهره‌برداری همه ساله همراه خود حجم ۱۰۰ درصدی سد مواجه خواهیم بود.

انتهای پیام/۸۲۰۲۴