رژیم لاغری سریع

۲۰۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه‌گذاری هستند


کرونا :

۲۰۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه‌گذاری هستند

 به گزارش  کرونا به نقل اجتناب کرده اند خانه ملت ،احمد راستینه در آئین تکریم صنعتگران و معدنکاران چهارمحال و بختیاری همراه خود خاص اینکه باوجود تحریم‌ها و بیماری کرونا گام‌های خوبی توسط بخش شخصی در ملت برداشته شده است، عنوان کرد: در زمان تحریک کردن به‌کار ورزش مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری به سرپرست ارشد استان جایگزین دادیم به همان اندازه امورات را پیگیری تدریجی.

مشاور مردمان  شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در یکپارچه همراه خود خاص اینکه ضرر آب باید در چهارمحال و بختیاری رفع شود، تاکید کرد: تامین آب ایمن در بحث شرب، صنعت و ملت همراه خود وحدت رویه بین مسئولان و نمایندگان در اصل کار قرار گرفته است.

وی همراه خود خاص اینکه برای بهبود استان باید واقعیت‌ها را روبرو شویم، اظهار داشت: بلند مدت بهبود استان باید شفاف باشد، باید در این بخش بلند مدت‌پژوهشی صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ۲۰۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه‌گذاری هستند.

مشاور مردمان  شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در بالا همراه خود ردیابی به ابلاغ قوانین تسهیل کسب و کار، دلیل داد: این قوانین قابلیت خوبی را برای افزایش مالی در ملت تحمیل خواهد کرد، امسال نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری اجتناب کرده اند معمولی کشوری کمتر می‌شود.

 رئیس گروه صمت چهارمحال و بختیاری همراه خود ردیابی به اینکه در جاری حاضر ۲۰۰۰ قالب صنعتی در استان در انگشت اجرا است، اظهار کرد: بالغ بر ۹۸ هزار کارمند بیمه شده در استان موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۷ سهم کارمندان بیمه شده در بخش صنعت، ۱۳ سهم در بخش کشاورزی و ۴۰ سهم در بخش ارائه دهندگان است کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند اهمیت بخش صنعت در بخش اشتغال دارد./

بالا پیام

تأمین: خانه ملت

نویسنده: