کمبود بنزین در اردبیل وجود ندارد


مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اردبیل گفت: از شب گذشته برخی شایعات مبنی بر کمبود بنزین در اردبیل منتشر شد و طبق بررسی های انجام شده کمبود بنزین در اردبیل وجود ندارد.

کمبود بنزین در اردبیل وجود ندارد

سید حاجت مدنی افزود: با توجه به اینکه ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین واریز می شود، در روزهای ابتدایی ماه شاهد افزایش تقاضا برای بنزین هستیم و با توجه به حجم زیاد گردشگران در شب گذشته در اردبیل، اندکی وجود داشت. مشکلاتی در چند جایگاه عرضه بنزین در شهر اردبیل رخ داد اما بلافاصله صبح امروز عرضه بنزین در جایگاه های شهر اردبیل به روال عادی خود بازگشت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اردبیل گفت: میانگین مصرف بنزین در استانداری اردبیل در فصل گردشگری به یک میلیون و صد لیتر می رسد و تنها ۸ جایگاه تعطیل شده است که با توجه به تقاضای زیاد بنزین که به زودی با همکاری داوطلبان بسته شد.” این مشکل در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اردبیل نیز برطرف شد.

بنزین