کلوزاپین کلوزاپین تاریخ انقضای جدید


از کلوزاپین استفاده می کند

کلوزاپین

از کلوزاپین استفاده می کند

کلوزاپین برای درمان اسکیزوفرنی در بیمارانی که به سایر داروهای ضد روان پریشی پاسخ نمی دهند یا نسبت به آنها عدم تحمل دارند استفاده می شود.

کلوزاپین چگونه کار می کند؟

آنتاگونیست گیرنده D2 و ۵-HT2A (بیشتر اثرات پادزهر ناشی از این مکانیسم است).
آنتاگونیست آلفا آدرنرژیک، هیستامین H1، کولینرژیک و سایر گیرنده های دوپامین و سروتونین
کنترل رفتار و علائم روانپزشکی با حداقل عوارض جانبی خارج هرمی (از طریق تمایل به گیرنده D4 مزولیمبیک)
تشدید اختلالات خواب (از طریق مسدود کردن گیرنده هیستامین)