کلرپرومازین کلرپرومازین – تاریخ انقضای جدید


کلرپرومازین استفاده می شود

    کلرپرومازین کلرپرومازین

کلرپرومازین استفاده می کند

کلرپرومازین در اختلالات روانپزشکی مانند اسکیزوفرنی، شیدایی و شیدایی و همچنین به عنوان داروی کمکی در درمان بی قراری شدید و اختلالات روانی حرکتی و همچنین به عنوان ضد تهوع و برای درمان سکسکه شدید و پورفیری استفاده می شود.

کلرپرومازین چگونه کار می کند؟

آنتی سایکوتیک های آلیفاتیک فنوتیازین
بلوک گیرنده های دوپامین D2 پس سیناپسی در مغز مزولیمبیک
بلوک آلفا آدرنرژیک قوی و سرکوب ترشح هورمون هیپوتالاموس و هیپوفیز
– تأثیر بر متابولیسم پایه، دمای بدن، ضعف، اتساع عروق و استفراغ (از طریق سرکوب سیستم فعال کننده شبکه (RAS))
فارماکوکینتیک کلرپرومازین
*
جذب: غذای سریع و کامل
فراهمی زیستی: خوراکی ۳۲% (اولین پاساژ کبدی قابل توجه)
شروع اثر:
عضلانی ۱۵ دقیقه
غذا ۳۰-۶۰ دقیقه
مدت اثر: خوراکی ۴-۶ ساعت (انتشار مداوم ۱۰-۱۲ ساعت)
اوج اثر: اثر ضد اضطراب از ۶ هفته تا ۶ ماه
اتصال به پروتئین: ۹۲-۹۷٪
متابولیسم: کبدی گسترده (با دمتیلاسیون و اکسیداسیون گلوکورونید و آمین به متابولیت های فعال و غیر فعال)
نیمه عمر:
مرحله اولیه برای کودکان ۱.۱ ساعت و بزرگسالان ۲ ساعت
مرحله نهایی برای کودکان ۷.۷ ساعت و بزرگسالان ۳۰ ساعت
دفع: ادرار (<1%) در 24 ساعت