کشاورزی حفاظتی رویکردی برای مدیریت اکوسیستم است


به گزارش کرونا از شیراز، علیرضا یزدانی چهارشنبه در نشست تبادل تجربیات احیای دریاچه آرمیا با دست اندرکاران کلیدی باتلاق های بختیگان، تاکید کرد: مسائل مربوط به تالاب ها باید با رویکرد کشاورزی حفاظتی برنامه ریزی شود. کشاورزی در واقع رویکردی برای مدیریت اکوسیستم های کشاورزی است که منجر به کشاورزی پایدار، افزایش بهره وری و امنیت غذایی می شود.

یزدانی با اشاره به اینکه استان فارس یکی از استان های پیشرو در کاربرد کشاورزی حفاظتی است، گفت: در این نوع کشاورزی سه اصل شخم کم، تناوب زراعی و استفاده از گیاهان پوششی و اثرات کاهش وجود دارد. . مصرف آب، هزینه های تولید و استفاده از سموم شیمیایی با محیط زیست مرتبط شده است.

به گفته وی، کشاورزی حفاظتی در مناطق مختلف کشور منجر به کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف آب می شود که در گذشته این روش در کشورهایی که با بحران آب مواجه بودند اجرا می شد، اما امروزه در تمام دنیا و حتی آب مصرفی وجود دارد. کشورهای ثروتمند از چنین کشاورزی حفاظتی سوئیس در دستور کار استفاده می کنند.

یزدانی تصریح کرد: یکی از اصول کشاورزی پیشگیرانه، تناوب زراعی است که منجر به کاهش آفات، بیماری ها و کنترل علف های هرز و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی در سطح مزرعه می شود و این یک موضوع است. که در توسعه پایدار و در بحث تالاب ها دنبال می شود.

وی افزود: دمای سطح خاک، دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای و حداقل حرکت خاک را می توان با استفاده از کشاورزی حفاظتی کاهش داد.

فکر کردن به راه حلی برای مشکل آب به مصرف کنندگان بستگی دارد

یزدانی از بحران آب و اشتغال به عنوان دو چالش بزرگ کشور پرهیز کرد و افزود: موسسه منابع جهانی پیش بینی کرد تا سال ۲۰۴۰ بسیاری از کشورها از جمله ایران با تنش شدید آبی مواجه خواهند شد و باید راهکارها بر روی استفاده کنندگان متمرکز شود. بودن

وی بیان کرد: کاهش روند بارندگی در سال های اخیر همراه با افزایش دما باعث تبخیر، تعریق و از بین رفتن منابع آب تجدیدپذیر شده است که هشداری است که باید برای غلبه بر این مشکلات حساس باشیم.

این مقام مسئول بحران آب، تخریب خاک، کاهش مواد آلی و تغییر اقلیم را از چالش های مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: سرعت بیابان زایی در کشور بسیار بالاست و این بیابان ها به کانون ریزگردها تبدیل شده اند و به همین دلیل است. آنها پایدار هستند. توسعه باید دنبال شود.

یزدانی گفت: توسعه پایدار دارای سه رکن اساسی جامعه، محیط زیست و اقتصاد است که وقتی تجمیع و در هم تنیده شوند می‌توانیم اقتصاد عادلانه، محیط زیست پایدار و جامعه مطلوب داشته باشیم.

مشارکت نهادهای مسئول احیای فقرا

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همچنین از برگزاری نشست تبادل تجربیات پیرامون احیای دریاچه ارومیه با دست اندرکاران کلیدی منطقه مرطوب بختیگان شهرستان شیراز خبر داد و گفت: مشارکت بر اساس رویکرد جامع در احیای این دریاچه است. . تالاب ها پیشنهاد می شود.

مجتبی دهقان پور گفت: به دنبال درس آموزی از دریاچه ارومیه و تالاب های بختیگان اطراف آن هستیم. برای این منظور در گام اول باید به این نکته توجه شود که مشارکت نهادهای ذیربط بسیار حائز اهمیت است و تنها یک نهاد را متولی در نظر نگیریم.

با اشاره به اینکه در گام بعدی جلب مشارکت جوامع محلی با نگاه مثبت ضروری است، گفت: از منظر مثبت، انسان باید با انعطاف از محیط استفاده کند و در صورت ایجاد اختلال در محیط زیست. ، جبرانی. اقدامات حمایتی انجام شده توسط همان جامعه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد و در این رویکرد یک راه حل مشارکتی یعنی کار با مردم، توسط مردم و برای مردم دنبال می شود و جوامع محلی باید در طراحی، طبقه بندی، اجرا و حتی ارزیابی نقش داشته باشند. نتایج پروژه ها

دهقانپور افزود: در احیای باتلاق های بختیگان باید رابطه انسان و محیط زیست را به گونه ای تعریف کنیم که از یکدیگر بهره مند شوند.

این مقام مسئول گفت: مهمترین موضوع در احیای تالاب این است که منافع حفاظت از محیط زیست باید با منافع اقتصادی استفاده کنندگان و جوامع محلی مرتبط باشد.

دهقانپور با اشاره به اینکه محیط زیست یکی از مولفه های اصلی توسعه پایدار است و معیشت رکن اصلی این توسعه است، بنابراین معیشت جوامع محلی باید در هر برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد، گفت: کشاورزی روستایی، اکوسیستم و روستا است. سفر یکی از برنامه های پیشنهادی این است که برای اجرای این برنامه ها نیاز به همکاری نهادهای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، کار و رفاه اجتماعی است.

نشست تبادل تجربیات احیای دریاچه ارومیه با دست اندرکاران کلیدی باتلاق بختیگان در روزهای ۵ و ۷ مهرماه در سایت جهاد دانشگاهی شیراز برگزار شد.

ts