رژیم لاغری سریع

کاهش شیب تورم مسکن از ۸۱ درصد به ۲۰ درصد.


به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری «کرونا»، در حالی کدام ممکن است قیمت مسکن در مقامات در گذشته ۹ برابر شد، داستان ها حاکی از کدام ممکن است تورم سالانه مسکن از ۸۱ درصد در اسفند ۹۹ به کمتر از ۲۰ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسیده است.

روزنامه اعتقاد در گزارشی نوشت: آمارهای مناسب حاکی از کدام ممکن است تورم سالانه تهران پس از جهش های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم از سال ۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش های تمدید شده مدت، از بهار سال قبلی کاهش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمستان ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد رسیده است. تورم ماهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح ای به انجمن ۰.۶ درصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹.۸ درصد ادعا شد.

بر مقدمه یکی از گزارش های وسط آمار، متداولقیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول سال ۹۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق ملت حدود ۹۳۱ هزار تومان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۹۹ به بیش از ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون تومان رسیده است. ; طی ۹ سال قبلی، معمول قیمت مسکن حدود ۹۲۱ درصد مرتفع است. این توسعه به تنهایی منجر به محیط نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر شدن شاخص ورود به مسکن شده است.

وسط آمار در بروزترین tp-date گزارش شخصی به تجزیه و تحلیل وضعیت شاخص بهای املاک مسکونی در شهر تهران تیز کردن. {در این} گزارش تورم ماهانه، سطح ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه در مداری نزولی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت سال ۱۴۰۰ به کمترین حد شخصی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه نوسان تورم ماهانه در سال قبلی مهمترین سطح در تنظیمات بازار مسکن {بوده است}. . بیشترین رقم درمورد به این شاخص در بهمن ماه ۲۵.۳ درصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن در فروردین ماه ۰.۱ درصد {بوده است}.

تورم سالانه بازار مسکن تهران در اردیبهشت ۱۴۰۰ همراه خود نرخ ۶.۸۴ درصد به سر شخصی رسید. کمترین نرخ تورم سالانه در ماه مارس همراه خود ۳۳ درصد {بوده است}.

روزنامه الهمشهری نیز در گزارشی در همین زمینه نوشت: آمارهای مناسب حکایت از کاهش شیب تورم مسکن دارد. این مناسبت کدام ممکن است از اکتبر ۲۰۱۶ تحریک کردن شد به همان اندازه مارس سال قبلی یکپارچه داشت. اگر این افزایش قیمت مسکن در مارس ۲۰۱۴ خوب مناسبت تکراری در انتظارات بازار برای خوب هر دو ۲ سال باشد، می توان {امیدوار بود} کدام ممکن است بازار مسکن در فاز حباب زدایی تورم خوردن کننده عقب مانده باقی نگه دارد.

شاخص قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۹۵ به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰ همراه خود انبساط ۷۲۵ درصدی مواجه شد، با این حال رگرسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب این شاخص در بازه های روزی مختلف فوق العاده خاص بود. به طوری کدام ممکن است این شاخص در سال ۹۵ کمتر از ۸ درصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۹۶ انبساط ۲۴ درصدی داشت با این حال در سال ۱۳۹۷ انبساط آن به ۹۷ درصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۹۹ به بیش از ۸۱ درصد رسید. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است شیب انبساط تورم مسکن در تهران در سال قبلی نسبت به سال های ۹۷، ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹ به عمق کاهش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم {در این} بازار به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.

داده ها آشکار شده از سوی وسط آمار ایران از تحولات شاخص قیمت مسکن در شهر تهران آرم می دهد کدام ممکن است در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معمول قیمت خوب متر زیربنای مسکونی در پایتخت ۸.۸ درصد تا حد زیادی از اسفند ۹۵ {بوده است}. به عبارت تولید دیگری، مصرف کنندگان مسکن در اسفند ماه سال قبلی برای گرفتن خوب واحد مسکونی به‌طور معمول ۸.۱۹ درصد تا حد زیادی از مصرف کنندگان در اسفند ماه ۹۵ {بوده است}. به معنای واقعی کلمه هستند مسکن حدود ۱۵ درصد کمتر از معمول انبساط قیمت سایر موارد مرتفع است.

این به فرم پیامد انبساط افسارگسیخته مسکن در سال های فعلی است.

تأمین: روزنامه کیهان

انتهای پیام/