رژیم لاغری سریع

کارموستین Carmustine – اعتبار نوین


موارد مصرف داروی کارموستین Carmustine

 کارموستین Carmustine

موارد مصرف کارموستین

کارموستین در درمان تومورهای اولیه مغز،لنفوم های هوچکینی و ملیوم مولتیپل مصرف می شود و ممکن است در درمان کارسینومای کبد و گوارش و ملانومای بدخیم نیز موثر باشد.

مکانیسم اثر کارموستین

کارموستین یک عامل آلیکه کننده است که می تواند DNAو RNA را آلیکه کند.

فارماکوکینتیک کارموستین

کارموستین از سد خونی – مغزی می گذرد. متابولیسم آن کبدی است و به طورعمده از کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی کارموستین

کاهش گلبول های سفید خون یا عفونت، التهاب ورید، پنومونی یا فیبروز ریوی و کاهش پلاکت های خون از عوارض شایع کارموستین هستند.

هشدار ها کارموستین

۱- کاموستین در صورت وجود ضعف مغز استخوان، عیب کار ریه ها و عیب کار کلیه، باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
۲- احتمال بروز مقاومت متقاطع بین لوموستین و کارموستین وجود دارد.

توصیه های دارویی کارموستین

۱- به منظور جلوگیری از ضعف مغز استخوان ناشی از کارموستین، دوره های درمانی با آن حداقل باید شش هفته فاصله داشته باشد.
۲- مقدار مصرف دارو باید طی ۲-۱ ساعت انفوزیون گردد تا مانع بروز التهاب در محل تزریق گردد.
۳- کارموستین را می توان به صورت تزریق داخل شریان کبدی نیز مصرف کرد.