چرا بورس ریسک دارد؟


تجربه نشان می دهد حضور در این بازار مستلزم توانایی بالایی در تحلیل شرایط و متغیرهای مختلف است و نداشتن این توانایی ممکن است با ریسک همراه باشد.

چرا بورس ریسک دارد؟

سرمایه گذاران بورس در کل بازار سرمایه کشور با دو ریسک مواجه هستند. اول، خطرات خارجی که تحت اختیار قانونگذار نیستند، به ویژه در بخش تولیدی اقتصاد دولتی. رویدادهایی مانند مذاکره با قدرت های جهانی و پیامدهای احتمالی آن (توافق، اختلاف یا فرسایش در موضوع مذاکره) در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، بحران هایی مانند بیماری کرونا و قرنطینه و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی مانند جنگ و پیامدهای آن در حوزه انرژی، احتمال ابرتورم در جهان و چگونگی غلبه بر چالش‌های احتمالی در حوزه‌های پولی و مالی و… همگی ریسک‌هایی با وزن‌های مختلف هستند که می‌توانند بازار سرمایه در کشور را به چالش بکشند.

اما ریسک های بازار سرمایه به اینجا ختم نمی شود و سرمایه گذاران با ریسک های داخلی بزرگ تری مانند دخالت سیاستمداران و از همه مهمتر بی ثباتی در تصمیم گیری ها مواجه هستند.

نتیجه ایجاد ناامنی در فضای کسب و کار به ویژه در صنایع و شرکت ها در واقع ریسک های سرمایه گذاری در کشور را چند برابر کرده است. از سوی دیگر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات و همچنین ایجاد چالش برای صاحبان صنایع، به طور مستقیم بر حاشیه سود شرکت ها تأثیر گذاشته است.

ابهام در موضوع قانون گذاری در واقع یکی دیگر از ریسک های داخلی بزرگی است که گریبان فعالان صنعت و به ویژه معامله گران بورس را گرفته است. به عنوان مثال تجربه نشان داده است که دولت در بازه های زمانی مختلف تصمیمات مختلفی را در زمینه نرخ خوراک، نرخ مواد اولیه، مالکیت معادن، مالیات صادرات مواد خام و… اتخاذ کرده است.

این سیاست که می‌توان اذعان داشت سیاست‌گذاران در سایر بورس‌های بزرگ دنیا چنین استراتژی ندارند، در واقع منجر به خروج پول از بخش تولید می‌شود.

به گفته کارشناسان بازار سرمایه یکی از مبانی فعالیت در فضای اقتصادی ترسیم چشم انداز روشن (چه در حوزه قوانین و مقررات و چه در حوزه قیمت ها) برای سرمایه گذاران است. برای سرمایه گذار قبل از تزریق منابع مالی، چالش های آینده شرکت به طور دقیق تعریف می شود، راه حل غلبه بر ریسک های احتمالی چیست و به طور کلی سیاست گذار در این زمینه از چه فرمولی پیروی می کند. قیمت ها و در چه بازه زمانی (حداقل چند سال) خطری در مورد چنین موردی وجود نخواهد داشت) ثابت خواهد بود، قطعا یکی از حقوق اساسی سرمایه گذار است. حقی که از سرمایه گذاران داخلی سلب شده است.

قیمت گذاری اجباری و مشارکت مستقیم وزارتخانه های مختلف در بازار سرمایه مواردی است که باعث خروج سرمایه از بورس تهران و بورس ایران شده است. در این میان تمایل به خرید سکه و دلار موضع منطقی تری از سوی صاحبان سرمایه به نظر می رسد. چرا که فضای زندگی بورس به دلیل کمرنگ شدن سرمایه فعالان حداقل در دو سال گذشته بیش از گذشته مخدوش شده است.


تبادل