پیش بینی بارش بیش از حد نرمال در خوزستان در سه ماه آینده


کرونا:

پیش بینی بارش بیش از حد نرمال در خوزستان در سه ماه آینده

به گزارش کرونا، محمد سبزاری با اشاره به وضعیت بارندگی خوزستان از ابتدای سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا ۷ آبان ۱۴۰۱ گفت: از ابتدای فصل زراعی جاری (اول مهر ۱۴۰۱ تا ۷ آبان) ، ۱۴۰۱) در کل ۵۵.۱ میلی متر بارندگی در خوزستان رخ داد.

وی افزود: این میزان بارندگی ۵۲.۲ درصد بیشتر از میزان بارندگی بلندمدت در همین بازه زمانی است که ۳۶.۲ میلی متر و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۶ میلی متر بوده است. ، افزایش هزار درصدی.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ۱۶ درصد بارندگی امسال (کشاورزی) تامین شده است.

سبزاری گفت: در این سال پربارش بیشترین میزان بارندگی به ترتیب در خوزستان و دزبارت بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بارش ها در سه ماه آینده گفت: در حال حاضر بر اساس مدل های هواشناسی پیش بینی می شود در آذر، دی و بهمن ماه بارش ها بیش از نرمال باشد.

منبع: اورشلیم آنلاین

نویسنده: