رژیم لاغری سریع

پسنده: تعلیم و تعلم از شئون الهی است


کرونا :

پسنده: تعلیم و تعلم از شئون الهی است

 

معلمی آثار هنری است، معلمی، مهری است کدام ممکن است از روز ازل همراه خود گِل آدمی سرشته شده به همان اندازه افراد از جهل به آفتاب دانایی رهنمون شوند.

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و دانشگاهیان و استادان شناخته شده به عنوان یکی از ارکان رشد ملت در تعیین کنید دهی  نظام آموزشی و باکلاس گروه نقشی ابدی دارند کدام ممکن است {در این} بین هنرآموزان هنرستان های هنری از آن جهت کدام ممکن است علاوه بر این کرسی تدریس و تعلیم بر مسند سنت و آثار هنری در حیطه اوقات فراغت روح گروه نیز می کوشند؛ دارای ارزشی مضاعف است.

اعتلای سنت و اندیشه ایران اسلامی در گرو امتحان شده متمرکز دانشگاهیان و اساتیدی است کدام ممکن است در فروش اطلاعات و ادراک، همانند درک شهید اهتمام می ورزند و از همین روست کدام ممکن است شناسایی و جایگاه والای معلم در سنت ما همواره همراه خود قداست و احترام در کنار بوده است.
تعالی، انبساط و رشد هر گروه در گرو آموزش و پرورش دقیق است، آمیختن علم و حرکت و آراستن تحصیل همراه خود فضایل اخلاقی و تهذیب میسر نیست مگر به همت استادان و دانشگاهیان دانشمند و از شخصی قبلی. ایمان دارم معلم اثرگذارترین مسئله محوری و کارآمد در رشد و تعالی آموزش و پرورش است.

دوازدهم اردیبهشت ماه فرصتی است مغتنم، به همان اندازه یاد و یادآوری  درک فرزانه شهید” آیت الله مرتضی مطهری” معلم غول پیکر دانشکده انقلاب اسلامی را گرامی بداریم.

اینجانب به نوبه شخصی ضمن ارج نهادن به مقام شامخ درک شهید مرتضی مطهری، فرارسیدن روز معلم را خدمت همه دانشگاهیان و اساتید فرهیخته و سنت آفرین ملت تبریک عرض نموده و تبریکات خالصانه شخصی را نثار عموم معلمین سرافراز میهن اسلامی مینمایم.

سرهنگ پاسدار باقر پسنده
فرمانده ناحیه از دوام بسیج گچساران

نویسنده: