پروژه های زنجیره ارزش زعفران کشور در خراسان جنوبی افتتاح شد


به گزارش «کرونا»، سیدمگتبی موسوی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) خراسان جنوبی امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه با اشاره به دستور دیوان مقام معظم رهبری مبنی بر ورود این خدمه گفت: به منطقه زعفران رسانه: با افتتاح این پروژه ها موضوع خزانه پیاز زعفران در خراسان جنوبی به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۱۷ هزار هکتار زمین زیر کشت زعفران وجود دارد، افزود: هدف نهایی این طرح افزایش راندمان برداشت از مزارع زعفران در استان است که یکی از دغدغه های اصلی کشاورزان است. در این منطقه کاشت پیازهای گیاهی و عاری از ویروس در مزارع است که با افتتاح این پروژه این نگرانی برطرف خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه بیش از دو میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است، افزود: خزانه پیاز زعفران در زمینی به مساحت ۵ هکتار کاشته شده است که در سال های آینده به ۱۰۰ هکتار می رسد.

وی با اشاره به اینکه خروجی این طرح اصلاح نژادی و عاری از ویروس برای کشاورزان است، تصریح کرد: آموزش کشاورزان در موضوع کشت و برداشت زعفران نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع: القدس آنلاین

نویسنده: