رژیم لاغری سریع

پروبانتلین Propantheline – اعتبار نوین


اشیا خوردن داروی پروبانتلین Propantheline

 پروبانتلین Propantheline

اشیا خوردن پروبانتلین

پروپانتلین شناخته شده به عنوان داروی کمکی در معامله با زخم های گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات گوارشی ناشی اجتناب کرده اند اسپاسم گروه های عضلانی آسان معدی-روده ای خوردن می شود.

مکانیسم تأثیر پروبانتلین

*
-مهار اقدامات تجهیزات گوارش
– آنتاگونیست تهاجمی استیل کولین در گیرنده های پس گانگلیونی اعصاب پاراسمپاتیک

فارماکوکینتیک پروبانتلین

*
فراهمی زیستی: خوراکی کمتر از پنجاه% (نیم ساعت در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی خوردن شود)
آغاز تأثیر: خوراکی ۴۵-نیم ساعت
اندازه تأثیر: خوراکی ۶ ساعت
پیک پلاسمایی: ۱ ساعت
متابولیسم: کبدی (همراه خود هیدرولیز به متابولیت غیرفعال)
نیمه عمر: ۱.۶ ساعت
خلاص شدن از شر: ادرار (۳%، ۷۰% به صورت متابولیت)، صفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ترشحات هیکل

مشکلات جانبی پروبانتلین

*
سیستم اعصاب مرکزی: عوارض، بی خوابی، عصبانیت، گیجی، سرگیجه، خواب آلودگی
پوستی: کاهش تعریق
گوارشی: فقدان حس چشایی، نفخ، یبوست، تهوع، استفراغ، خشکی دهان
ادراری تناسلی: کاهش شیر، نقطه ضعف جنسی، وقفه در خلاص شدن از شر ادرار، احتباس ادراری
ازدیاد حساسیت: آنافیلاکسی، پاسخ حساسیتی از حداکثر
عصبی، عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکلتی: نقطه ضعف
چشمی: تاری دید، فلج تطابق توجه، افزایش فشار موجود در توجه، میدریازیس