و قدردانی دادستان از زحمات و کمک های هلال احمر دانا در جریان سیل اخیر + عکس و فیلم


به گزارش کرونا سیشرد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دینا به همراه رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دینا از روستای سیل زده ده هاشم کور بازدید و به بررسی مشکلات آنان پرداختند.

دادستان کشورمان که به همراه جمعیت هلال احمر دینا برای بازدید از روستای سیل زده دی هاشم کره به این منطقه رفته بود، اقدامات چند روز گذشته جمعیت هلال احمر دینا را قابل توسعه توصیف کرد و گفت: جمعیت هلال احمر دینا اقدام به انجام این کار کرده است. نشان داده است که برای رویارویی با همه چیز آماده بحران است و می تواند بر مشکلات سخت غلبه کند و برای مردم تسکین دهد.

قدردانی مدعی العموم از زحمات و کمک های هلال احمر دانا در جریان سیل اخیر + عکس و فیلم 5

قدردانی مدعی العموم از زحمات و کمک های هلال احمر الدانا در جریان سیل اخیر + عکس و فیلم 6

قدردانی مدعی العموم از زحمات و کمک های هلال احمر دانا در جریان سیل اخیر + عکس و فیلم 7

قدردانی مدعی العموم از زحمات و کمک های هلال احمر دانا در جریان سیل اخیر + عکس و فیلم 8