رژیم لاغری سریع

هیوسیامین Hyoscyamine – اعتبار نوین


اسبابک ها بلعیدن داروی هیوسیامین Hyoscyamine

 هیوسیامین Hyoscyamine

اسبابک ها بلعیدن هیوسیامین

هیوسیامین یک آنتی موسکارین دارای آمین نوع ۳ همراه خود عملکردهای آتروپین است. ایزومر چپ کروی هیوسیامین قدرتی حدوداً دوبرابر آتروپین دارد در حالیکه ایزومر راست گردفعالیت آنتی موسکارینی ضعیفی دارد. هیوسیامین عمدتاً جهت تسکین حالات مرتبط همراه خود اسپاسم‌های احشایی کاربرد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنین برای تورم غشاء مخاط بینی(رینیت) تجویز می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقاً در معامله با پارکینسون بلعیدن می‌شده است. دوز همان قدیمی هیوسیامین ۱۵۰ به همان اندازه ۳۰۰ میکرو خوب و دنج به همان اندازه ۴ بار در روز به صورت خوراکی می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجویز شکل سولفات آن بیشتر رایج است گرچه که شکل هیدروبرمید آن نیز بلعیدن می‌شود. دوزهای پیشنهادی سولفات هیوسیامین ۱۲۵ به همان اندازه ۲۵۰ میکرو خوب و دنج، خوراکی یا زیر زبانی هر ۴ ساعت بسته به نیاز به همان اندازه حد ۵/۱ میلی خوب و دنج در ۲۴ ساعت می‌باشد. فرآورده‌های خوراکی اهسته رهش در بعضی کشورها فعلی می‌باشد؛ دوز تجویزی نیز به فرمول خاص آن بستگی دارد. سولفات هیوسیامین همچنین به طریق تزریقی تجویز می‌شود.

مشکلات جانبی هیوسیامین

همانند آنچه با اشاره به سولفات آتروپین آگاه شد.

تداخلات دارویی هیوسیامین

عموماً همانند آنچه با اشاره به داروهای آنتی موسکارینی آگاه شد( رجوع شود به سولفات آتروپین)