رژیم لاغری سریع

همسایگان هفتمین آبشار ایران محروم از آب آشامیدنی/ کمردوغی‌ها هنوز با چارپا آب حمل می‌کنند


به گزارش کرونا از چاروسا، ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن زیرساخت‌های می خواست روستاهای گردشگری یکی از ضروریات برای توسل به مسافران است.

روستای کمردوغ یکی از روستاهای زیبای بخش چاروسا بوده کدام ممکن است {در این} روستا آبشاری انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع به تبع با آب فراوان موجود است با این حال اهالی این روستا از نعمت آب آشامیدنی محروم هستند.

در سال‌های قبلی خبرهای متفاوتی در خصوص ضعیف آب آشامیدنی {در این} روستا درج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن گرچه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب به سختی کار انجام می‌داد با این حال نیمه کاره رها می‌کرد.

 عملیات احداث خوب تأمین آب زیرین بازو روستا در سال‌های قبلی تحریک کردن شد با این حال بعد از چندین سال از تحریک کردن آن همچنان نیمه کاره خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد روستای هفتمین آبشار ملت همچنان به طور استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با الاغ آب می خواست منازل شخصی حمل می‌کنند.

روستای کمردوغ کدام ممکن است در ایام نوروز یکی از روستاهای مسافر پذیر استان بود، افراد برای آب آشامیدنی هر دو باید حتما از آب معدنی استفاده هر دو اینکه در زیرین بازو با دستان شخصی آب حمل می‌کردند کدام ممکن است از این مثال روی حیله و تزویر درگیر بودند.

سعید پالار دهیار کمردوغ {در این} خصوص اظهار داشت: هر از تعدادی از گاهی پیمانکار پای کار آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد پرانرژی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجددا تعطیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد روستا از نزدیک از این مثال درگیر هستند.

وی تصریح کرد: مدیرعامل آبفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش در چندین مورد قول دادند ضرر برطرف شود با این حال همچنان شاهد تعطیلی تعهد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به وسلیه چارپا آب حمل می‌کنند کدام ممکن است امیدواریم این ضرر برطرف شود.

روستای کمردوغ در ۱۴ کیلومتری شهر از قلعه رئیسی در شهرستان کهگیلویه قرار دارد.

انتهای پیام/۸۲۰۲۱/س