رژیم لاغری سریع

هشدار درباره افزایش موارد غرق شدگی در خوزستان با فرا رسیدن ایام گرم سال


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند اهواز، عرفان مردانی سرپرست روابط کلی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در صفحه شخصی در جامعه های اجتماعی نوشت: خوزستان هر ساله بیشترین آمار غرق شدگی را در ملت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه دیروز بچه ها بین ۱۹ به همان اندازه جوان ۲۳ ساله در اندیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامهرمس بر تأثیر غرق شدگی جان باخت.

اجتناب کرده اند شنا با بیرون رعایت اطلاعات امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت در آب های غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشناخته .

به گزارش کرونا، اجتناب کرده اند جمله عواملی کدام ممکن است باعث غرق شدن اشخاص حقیقی در آب‌های رودخانه می‌شود، نداشتن توانایی مورد نیاز برای شنا، ندانستن محل شنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌های هشداردهنده است.

متأسفانه هر ساله در فصل از گرما شاهد غرق شدن فراوان اجتناب کرده اند مردمان به طور قابل توجهی مسافران در شهرهای دارای رودخانه هستیم.

انتهای حرف / م