هشدار جدی رئیس جهاد کشاورزی نسبت به گسترش خسارات ناشی از تغذیه حشره بلوط از برگ بلوط در کهگیلویه و بویراحمد


کرونا:

هشدار جدی رئیس جهاد کشاورزی نسبت به گسترش خسارات ناشی از تغذیه حشره بلوط از برگ بلوط در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش “کرونا”، آقای علی متدبور در بازدید کمیسیون آب و کشاورزی مجلس از جنگل های بلوط این فرمانداری افزود: در این سفر آخرین تغییرات در زندگی آفت و میزان خسارت وارد شده بود. . وی با تیمی از کارشناسان سازمان جنگل های کشور مورد بررسی قرار گرفت، اما آنچه مشخص است علیرغم تلاش همکاران در منابع طبیعی، جمعیت این آفت کاهش نیافته و خسارات آن رو به افزایش است.

وی گفت: اگرچه به نظر می رسد برخی از درختان آسیب دیده سبز شده اند، اما از آنجایی که جمعیت آفت کاهش نیافته است، این برگ های جدید به غذای لارو پروانه بلوط سفید برگ خوار، جمعیت آفت تبدیل می شود. افزایش.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلووه و بویراحمد با اشاره به اقدامات منابع طبیعی در مبارزه با این آفت و همچنین بارندگی های موسمی اخیر، این عوامل را در کاهش موقتی پرورش این آفت موثر دانست. ، اما به طور کلی آسیب ادامه دارد و در صورت عدم توجه به گسترش سریع فوق.

قدرت استان کوگیلویه و بویراحمد به این بلا نمی رسد

معتمدی پور توضیح داد: تعارف نداریم. قدرت تحریم به قوت این آفت نمی رسد، این موضوع باید به عنوان یک طرح ملی در دو سطح عملیاتی و مالی تعریف شود تا دولت بتواند از عهده هزینه ها و اعتبارات خود برآید و کار موثری انجام دهد.

وی ادامه داد: بیشتر اعتباراتی که برای مبارزه با این آفت تصویب شده است هنوز تخصیص نیافته است و از طرفی با توجه به اینکه راه حل نهایی برای مبارزه با این آفت وجود ندارد، نگرانی از خسارت ناشی از این آفت پابرجا و جدی است. .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگلویا و بویار احمد با اشاره به ضرورت برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای مبارزه با آفت بلوط تغذیه کننده از برگ بلوط، تاکید کرد: کارشناسان انتظار ندارند این آفات تکمیل شود. از بین بردن این آفت و هدف اصلی فقط کنترل شیوع آن است، اما با شرایط موجود در سال آینده نیز خسارات آن زیاد خواهد بود.

متمدی پور با قدردانی از حساسیت سازمان آب و کشاورزی شورای اسلامی گفت: انتظار داریم در سطح ملی از حوزه نظری خارج شده و بر اساس آخرین نتایج و مطالعات علمی وارد فاز اجرا و بهره برداری شود.

بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کهگلویا و بویراحمد، وی راه اندازی مرکز تحقیقات بلوط در کشور برای مدیریت این آفت و تمامی تهدیدات پیشروی جنگل های این استان را تایید کرد. زاگرس. .

منبع: قدس آنلاین

نویسنده: