رژیم لاغری سریع

هرگز با موهای خیس نخوابید


  هرگز با موهای خیس نخوابید همه می‌گویند توالت کردن در گذشته اجتناب کرده اند خواب باعث تحمیل اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب دستی می‌شود، با این حال همین دوستانی کدام ممکن است چنین…

هرگز با موهای خیس نخوابید

 

هرگز با موهای خیس نخوابید

همه می‌گویند توالت کردن در گذشته اجتناب کرده اند خواب باعث تحمیل اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب دستی می‌شود، با این حال همین دوستانی کدام ممکن است چنین مدل‌هایی برای خواب دستی ما می‌پیچند، اجتناب کرده اند این نکته غافلند کدام ممکن است مراقبت اجتناب کرده اند مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به امورات بعد اجتناب کرده اند توالت چقدر سخت است: خشک کردن موها، معامله با به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مراسم بعد اجتناب کرده اند توالت قدرت زیادی اجتناب کرده اند خواهید کرد می‌گیرد.

 

متأسفانه انتخاب‌ی تا حد زیادی ما {در این} هنگام شبیه به انواع تنبلی است. با موی خیس می‌خوابیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دانیم ضرری کدام ممکن است برای شخصی تحمیل می‌کنیم خیلی تا حد زیادی اجتناب کرده اند توالت نرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده کشیدن در اطراف خواب آرام بعد اجتناب کرده اند توالت است. با این حال واقعا چرا نباید با موی خیس بخوابیم؟

بالش مرطوب زمینه‌ی بی نظیر تحمیل میکرو ارگانیسم‌هاست

وقتی با بالا خیس روی بالش‌تان می‌خوابید، رطوبت به آن است منتقل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مقدار فوق العاده زیادی میکرو ارگانیسم مضر روی آن ترکیبی می‌شود.

سرما می‌خورید

وقتی با موهای خیس می‌خوابید، امکان دارد به مبتلا شوید. این موضوع به‌خاطر رطوبت موها نیست اما علاوه بر این دلیل برای آن شبیه به میکرو ارگانیسم‌هایی است کدام ممکن است به‌‌واسطه‌ی رطوبت در بالش‌تان جا خوش می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تصمیم توجه‌ها، دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی با آن موجب عفونت‌های میکروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروسی می‌شوند.

سرماخوردگی

عفونت میکروبی تهدیدتان می‌تنبل

قرار تکل منافذ و پوست کشف نشده میکرو ارگانیسم‌های مرطوب، هیکل خواهید کرد را به سمت ابتلا به عفونت‌ها آسیب‌پذیر می‌تنبل. اجتناب کرده اند شایع‌ترین مشکلاتی کدام ممکن است برای‌تان پیش خواهد به اینجا رسید می‌توان به شوره بالا، ریزش مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کچلی در ناحیه‌ی منافذ و پوست بالا ردیابی کرد.

منصفانه‌سوم اجتناب کرده اند خواب‌های اقامت‌تان با میکرو ارگانیسم‌ها سپری می‌شود

به این مورد دقت کنید: به‌طور متوسط هر شخص روال در کل در یک روز واحد‌روز ۸ ساعت خواب در یک روز واحد دارد، یعنی ۵۶ ساعت در هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲,۹۱۲ ساعت در سال. اگر شما اتفاق می افتد ۷۵ سال عمر کنید (کدام ممکن است در واقع اراده داریم هزارساله بشوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای مثال عرض می‌کنیم): یعنی خواهید کرد ۲۱۸,۴۰۰ ساعت اجتناب کرده اند عمر شخصی را بر روی بالش می‌گذرانید.

خب این ارقام فوق العاده قابل ملاحظه هستند، پس {برای حفظ} بهزیستی شخصی خواستن است کدام ممکن است ایده ها بهداشتی درمورد به بالش را به‌خوبی بدانید. جدا از اینکه باید اقدامات اجباری برای اجتناب کرده اند بین برداشتن میکرو ارگانیسم‌های روی بالش را در این سیستم‌ی نظافت شخصی بگنجانید، باید حواس‌تان باشد کدام ممکن است این میکرو ارگانیسم‌ها اصلا ساخت نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی بالش جا خوش نکنند. رفتار کنید کدام ممکن است مدام روبالشی شخصی را بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک کنید.

ریزش مو

هرگز با موهای خیس نخوابید