هالوپریدول – انقضای جدید


موارد مصرف هالوپریدول

    هالوپریدول

موارد مصرف هالوپریدول

هالوپریدول برای درمان علائم اختلالات روان پریشی حاد و مزمن مانند اسکیزوفرنی، شیدایی و روان پریشی ناشی از مواد مخدر استفاده می شود. این دارو همچنین ممکن است برای درمان مشکلات رفتاری شدید در کودکان و برای درمان سندرم تورت استفاده شود.

مکانیسم اثر هالوپریدول

هالوپریدول اثر درمانی خود را عمدتاً با مسدود کردن گیرنده‌های دوپامین اعمال می‌کند. گیرنده های آلفا آدرنرژیک و موسکارینی نیز تا حدی توسط هالوپریدول مسدود می شوند.

فارماکوکینتیک هالوپریدول

هالوپریدول خوراکی تا ۶۰ درصد جذب می شود. متابولیسم کبدی وسیعی دارد و ۶-۲ ساعت پس از مصرف خوراکی به حداکثر غلظت خود در خون می رسد و نیمه عمر این دارو ۲۷-۱۲ ساعت خوراکی، ۱۷-۲۵ ساعت با تزریق عضلانی و ۱۰-۱۹ ساعت به صورت داخل وریدی است. . این دارو به مقدار زیاد از طریق کلیه ها و مقدار کمی از طریق صفرا دفع می شود.