رژیم لاغری سریع

نیاز جوانان به جریان های سیاسی عمیق و آموزشی/ نمونه ای از رفتار دوگانه یک جریان سیاسی


به گزارش کرونا از یاسوج، شهرام مهدوی تحت سلطه کاملاً بویراحمد در جریان تحلیل سیاسی جوانان در یاسوج تصدیق شد:

وی اظهار داشت: اگر جریان سیاسی را طبق فرآیند‌های خاصی دنبال کنیم و از فرآیند‌های علوم انسانی در استراتژی تعیین جریان‌های سیاسی در تحلیل سیاسی استفاده کنیم، به جای تعیین اشخاص حقیقی و جریان‌ها، به اندیشه‌ها می‌رسیم و زودتر می‌توانیم به آنها ورود پیدا کنیم. ” بیایید به یک نتیجه برسیم.

این مقام به فرماندهی در بخش سیاسی اظهار داشت: جوانان انقلابی باید بر مقدمه یک انسجام و مدیریت روانشناختی خاص جریانات سیاسی را تحلیل کنند و با توجه به آنها بیاموزند وگرنه در سلایق مختلف ظریف می شوند و در حال حاضر در تحلیل سیاسی به همان اندازه حدودی ظریف شده و دارند. روایات مختلف.” ما یک جریان سیاسی هستیم.

وی افزود: مبنای تحلیل سیاسی ما اسلام سیاسی است و هر جریانی را در مواجهه همراه خود اسلام سیاسی هر دو دین در برابر این دین می سنجیم و انتخاب کردن می کنیم و در مواجهه همراه خود دین و پوشش برخی معتقدند کدام ممکن است دین باید تابع باشد. به دین.” پوشش هر دو کاملاً برعکس.» آنان به تنوع دین همراه خود پوشش هر دو مدارا معتقدند و برخی به آمیختگی دین و پوشش اعتقادی ندارند.

این مقام به فرماندهی افزود: وحدت دین و پوشش هر دو وحدت دین و پوشش نیز از تولید دیگری الگوهای تعیین مقدار اندیشه و پوشش، تعیین و تحلیل آن بر شبیه به مبانی عقیدتی است و می توان این الگوها را گرفت و قرار داد. آنها را به ورودی.” آنها فکر می کنند هر یک از جریان های سیاسی، حاکمیت و اظهار تذکر با توجه به آنها در بخش اندیشه.

وی اظهار داشت: مانکن‌های تولید دیگری سبک جریان سیاسی، سبک گفتمانی است کدام ممکن است دقیقاً می‌توان ایده ها اشخاص حقیقی را درک کرد از هر جریان سیاسی لزوماً دارای چشم انداز‌ها، نوشته‌ها و گفتمانی است کدام ممکن است معمولاً کلیدواژه‌های رایج {در این} مواقع است. گفتار و سبک گفتار و کردار آنها موجود است و از این گفتمان می توان نوع اعتقادات و رویکرد آنها را پیش آگهی داد.

مهدوی دقیق کرد: فرآیند رشد گفتمان در این مد باید به تاریخچه گفتمان اشخاص حقیقی و جریان های سیاسی رجوع تدریجی و نیاز به تجزیه و تحلیل تاریخی دارد و {در این} گفتمان سیر تغییر اشخاص حقیقی در توسعه گذشته تاریخی ممکن است به طور از محسوس خاص شود. وفاداری هر دو بی ثباتی گفتمان.درک جریان های سیاسی به این معنا کدام ممکن است اشخاص حقیقی و جریان ها چقدر گفتمان سیاسی هستند.

وی اظهار داشت: وفاداری و بی ثباتی گفتمان اشخاص حقیقی در وسط های مختلف نظام، تصویر روشنی از جریان های سیاسی است و به عنوان مثال بر مقدمه ادعا یک جریان سیاسی در دهه اول، قابل تعیین است. دهه دوم، دهه دوم و سوم، به همان اندازه دهه چهارم». همراه خود جدا هم گذاشتن انقلاب می توان دقیقاً به میزان وفاداری هر دو انحراف در مواضع و کار کردن جریان های سیاسی پی برد.

فرماندار بویراحمد اظهار داشت: جریانی کدام ممکن است در اوایل انقلاب معتقد به اقتصاد دولتی بود و شخصی را ضد سرمایه داری راه اندازی شد می کرد چگونه در دام سرمایه داری افتاد و در حفاظت از آن ادعا صادر کرد؟

وی اظهار داشت: یکی تولید دیگری از راه های محبوبیت جریان های سیاسی نحوه برخورد همراه خود فاجعه های سراسری است کدام ممکن است فرم آزمون برای ایجاد اینکه کدام جریان های سیاسی در مواقع فاجعه (سیل، زلزله و…) وارد حرکت می شوند؟ برخی از جریان ها در فاجعه هایی کدام ممکن است همراه خود رحمت وارد نمی شوند ساده مطالبه گری را به یاد می آورند.

این مقام به فرماندهی یکپارچه داد: فرآیند های عکس یادآور گروه شناسی معرفت رویدادها و تیم ها و انطباق رویه ها همراه خود مبانی بنیادین انقلاب یادآور جاده ائمه انقلاب، قوانین اساسی، کلان پوشش و حلان است. او هست .

به گزارش فارس، این دوران به همت جنبش جوانان انقلاب برای تحلیلگران و همراه خود همکاری بخش زیبایی شناختی تقریب بقیع الله به مدت ۲ روز در یاسوج برگزار شد.

انتهای پیام/