نمک های سنتی به نمایش درآمده در حاشیه دریاچه ارومیه ناسالم است


کرونا:

نمک های سنتی به نمایش درآمده در حاشیه دریاچه ارومیه ناسالم است

به گزارش کرونا، فخری افزود: مردم نمک دریاچه ارومیه را با آرم استاندارد بسته بندی و مورد تایید اداره مشخصات خریداری کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر چهار واحد فرآوری نمک دریاچه ارومیه به رسمیت شناخته شده که دارای پروانه بهره برداری صنعتی، پروانه تولید صنفی و پروانه بهداشتی ناحیه هستند و به صورت سالم نمک دریاچه را به بازار محلی عرضه می کنند.

فخری با اشاره به اینکه گزارش های مختلفی مبنی بر فروش محصولی به نام نمک دریاچه ارومیه در کشور بدون علامت استاندارد ارسال شده است، خاطرنشان کرد: صرف عرضه محصولی به نام دریاچه ارومیه دلیل بر تولید نمک از دریاچه نیست. . اورمی.

رئیس اداره کل استاندارد آذربایجان غربی تصریح کرد: چندین بار به تمامی ادارات دولتی ابلاغیه استاندارد در کشور مبنی بر غیرقانونی بودن نمک های موجود در بازار به نام نمک دریاچه ارومیه بدون علامت و برند استاندارد ارسال کرده ایم. نام.

وی بیان کرد: متاسفانه نمک های دریاچه ای بسته بندی شده به صورت سنتی در حاشیه جاده ها سرو می شود که همگی غیراستاندارد و ناسالم هستند.

و فخری ادامه داد: هرگونه فروش و عرضه نمک از دریاچه ارومیه به استثنای ۴ واحد فرآوری نمک که همگی دارای مجوز، غیر مجاز و غیر استاندارد در واحدهای تجاری و مغازه ها هستند.

وی تصریح کرد: سامانه ۱۵۱۷ و سامانه سینا برای دریافت شکایات راه اندازی شد.

منبع: ایسنا

منبع: القدس آنلاین

نویسنده: