رژیم لاغری سریع

نظافت: هرکس انتقادی دارد فوراً به او نگوییم ضد ولایت فقیه


به گزارش خبرنگار بخش اندیشه کرونا ، در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نیمه اجتناب کرده اند این سیستم «سوره؛ فصل نهج‌البلاغه» موضوع «مسأله نفاق در نهج‌البلاغه» همراه خود حضور حجت‌الاسلام محمد جواد نظافت، نهج‌البلاغه پژوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو قرار گرفت.

{کسی که} اهل اقامت تجملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافی است نمی‌تواند اصلاح محله تنبل

نظافت اظهار داشت: این مواردی کدام ممکن است من می‌گویم امتیازات اقامت ماست کدام ممکن است هم کمک می‌تنبل فریب ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کمک می‌تنبل فریب نخوریم. به دقیق تولید دیگری کمک می‌تنبل کدام ممکن است هم منافق نباشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم منافق را بشناسیم. من وقتی شاخصه‌های نفاق را ندانم سرخودم را کلاه می‌گذارم. حضرت امیر در خطبه منافقین می‌فرمایند منافق برای آبروی مردمان ارزشی قائل نیست. افراط در سرزنش خوشایند نیست؛ چون منجر به لجبازی می‌شود. مشخصه تولید دیگری منافق اینجا است کدام ممکن است اگر به توانایی برسد اسراف می‌تنبل. به همین دلیل اگر کسی اهل اقامت اشرافی است، منافق است چون در اقامت اشرافی نمی‌توان اصلاحات انجام داد؛ چرا؟ چون مردمان همه دوست دارند مثل او شوند. اگر کسی در بیت‌المال دقت نمی‌تنبل در اقامت خصوصی‌اش حتما جدی تر است.

تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم دین بنا به صلاح‌دید خودمان!

وی افزود: اشکال اینجاست کدام ممکن است ما به جای اصلاح خودمان دین را کج می‌کنیم. اینکه ما برای هوس‌های خودمان توجیه دینی بتراشیم مناسب نیست. افرادی که بی‌مُبالات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنده خدا نیستند اهل اسرافند، چه در بیت‌المال را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در اقامت خصوصی. منافقین برای هر حقی خوب باطلی کنار هم قرار دادن کرده‌اند. براساس قرآن، خدا حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل شیطان است. منافقین برای هر ارزشی خوب ضد خوب ارزش دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق‌های محله را زیرنظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایش باطل در تذکر گرفتند. در خطبه ۵۰ حضرت می‌فرمایند کدام ممکن است منافقین باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق را باهم آمیخته می‌کنند. به همین هدف تئوری شیعه، تئوری درستی است؛ چون می‌گوید محله خواستن به امام دارد، امامی کدام ممکن است مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله‌ای کدام ممکن است امام نداشته باشد، مکرر فریب می‌خورد. ایشان در شکسته نشده مشخصه‌های منافقین می‌گویند کدام ممکن است منافق به نظر می رسید می‌تنبل ببیند کدام ممکن است چه چیزی در محله استوار است؛ به همان اندازه برای آن هم خوب مایلی پیدا تنبل. برای اینها درِ بسته معنایی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر در بسته‌ای خوب مهم پیدا می‌کنند. منظور اجتناب کرده اند درهای بسته در همین جا یعنی ضد خوب ارزش‌ها. ضمنا شخصی اینها در محله ظلمت تحمیل می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد راه رفع برون سر خورد اجتناب کرده اند ظلمت حاضر می‌دهند؛ جذاب اینکه راه‌حلشان هم خودش خوب ظلمت جدید تحمیل می‌تنبل.

در امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر «رطب خورده منع رطب کی تنبل» نداریم

مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر این سیستم سپس پرسید: گاهی گناه باعث می‌شود آدم جرات حرف زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ادعا کردن پیدا نکند. راه علاج این کار چیست؟

این نهج‌البلاغه پژوه پاسخ داد: انسان باید امر به معروف خالصانه تنبل ولو اگر خودش به آن حرکت نکند. چون اگر کسی امربه معروف خالصانه تنبل، ولی خودش حرکت نکند آخر روی خودش تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل باید به حق اعتراف کنیم حتی وقتی به آن حرکت نمی‌کنیم.

«انتقاد»، راه پیشگیری اجتناب کرده اند نفاق

دیانی در شکسته نشده اجتناب کرده اند نظافت خواست به همان اندازه راه‌های جلوگیری اجتناب کرده اند نفاق را رئوس مطالب دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چگونه اجتناب کرده اند این نفاق جان مفید به در ببریم؟

این درک بخش تصریح کرد: اول اجتناب کرده اند همه بگویم کدام ممکن است تا حد زیادی اجتناب کرده اند همه مسئولان محله باید مواظب باشند چون منافق می‌خواهد پست‌های کلیدی را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد تنبل چون هرجا توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت بیشتری باشد تا حد زیادی می‌تواند ضربه بزند. راه پیشگیری اجتناب کرده اند نفاق انتقاد است. باید به منتقد جایزه بدهیم ۹ اینکه حذفش کنیم. در کنترل باید مراقب باشد کدام ممکن است بدحجاب نشود. روایتی داریم مبنی بر اینکه «کثرهالوفاقه نفاق» یعنی اگر کسی همراه خود خوب نفر زیادی موافقت کرد، منافق است. در واقع ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است تقیه همراه خود نفاق فرق دارد؛ پس صراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد خوشایند است، ولی همراه خود تقیه فرق دارد اگرچه صراحت باید در کنار همراه خود لطافت باشد. یعنی وقتی طرف آمادگی ندارد صریح نباشیم.

وی در شکسته نشده جملاتی اجتناب کرده اند رئیس معظم انقلاب قرائت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رئیس معظم انقلاب می‌فرمایند هرکسی هر حرف انتقادی زد، فوراً نگوییم او همراه خود نظام جایگزین است. انسان باید ببوسد آن دهانی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند روی دلسوزی انتقاد می‌تنبل. درواقع ایشان بیانات مکرری دارند مبنی براینکه به هرکسی نگویید ضدولایت فقیه. در واقع وقتی خوب نفر می‌خواهد جمله‌ای اجتناب کرده اند مدیریت بگوید باید حواسش را ترکیبی تنبل به همان اندازه مناسب بگوید چون آبروی بزرگان، آبروی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام خطر این آبرو باید خرج این شود کدام ممکن است مردمان خطر را خلاص شدن از شر کنند. مقام معظم مدیریت خودشان الگویی هستند برای اینکه همراه خود تملق مقابله شود ومسئولان باید مواظب باشند کدام ممکن است تملق زمینه‌ای برای تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عُجب نشود.

انتهای پیام/