رژیم لاغری سریع

نخستین راهپیمایی قرن جدید در همدان با حضور جانانه


کرونا -همدان: آسمان نم‌ زده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای «سلام فرمانده» در زیر سقف کبود پیاده‌راه تاریخی امام خمینی(ره) طنین انداخته است، حافظه تاریخی این میدان کهن در همدان همه اتفاق‌های مهم را به خاطر دارد، شبیه به روز کدام ممکن است مجسمه طاغوت را اجتناب کرده اند میانه آن به زیر کشیدند به همان اندازه در حال حاضر کدام ممکن است هر ساله میزبان فوج فوج انسان دلداده‌ای است کدام ممکن است با تمام سختی‌ها در بزنگاه‌های سیاسی، دینی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به میدان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه را انصراف نکردند. هیچ عامل جای عبارت تکراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلچسب «افراد در همه زمان ها در صحنه دارالمومنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارالمجاهدین» را نمی‌گیرد، حتی وقتی سالها شاهد آن باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی در توضیح دادن آن برآییم.

مخلوط مستان اندک اندک اجتناب کرده اند گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا می‌رسد، قرارهای خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر اجتناب کرده اند روز قبل از امروز ترتیب شده‌اند، یکی زود می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رسم پیش بینی پیاده‌راه امام خمینی(ره) را بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در تلاطم {است تا} خلف وعده رخ ندهد. گاهی آدم‌های در مخلوط‌های ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفری خاطراتی چون تشییع پیکر شهید کوپن‌سازیان، شهید همدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامی‌داشت حاج قاسم را مرور می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادی اجتناب کرده اند درگذشتگان هم به میان می‌آید.

اول وقت یک مدت کوتاه سوز خنک در میدان می‌پیچید، ارتش‌ها با لباس‌های خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه شخصی تصویر شهدای مدافع حرم را به سینه چسباندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نخستین ساعت روز به همان اندازه دوم قرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت باند سیل‌آسای افراد نیز اجتناب کرده اند شخصی کنار نکردند. عکسها آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد شهدا تلنگری برای همگان است، سال‌های در گذشته آنها نیز در مخلوط دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار حضور داشتند با این حال امسال تصاویرشان بر تخته شاسی‌های معاصر عملکرد بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌ها را مجذوب می‌تدریجی.

جاده شریعتی، مملو اجتناب کرده اند باند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نزدیکی‌های پل شهید صوفی انسان‌ها در صفوف فشرده به هم ایستاده‌اند. ثانیه‌ها می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ظهر نزدیک می‌شویم. چندان اندازه نمی‌کشد کدام ممکن است صدای وزیرهای مانترا می‌گیرد، گلو خشک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه‌داری کار را روی حیله و تزویر‌تر کرده است با این حال فریاد حق خواهی افراد عرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرش را در برگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی گلوها، ترنم بهاری منطقه را مهیا کرده است.

کسی اجتناب کرده اند سوز هوا گلایه ندارد، گرمای باند، هوای مطبوع بهاری را مهیا کرده به همان اندازه آخر فریاد مظلومان فلسطینی، به گوش جهانیان برسد. پیش اجتناب کرده اند حرکت، نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل اوضاع جهانی در مخلوط‌های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا اخیر اخیر است. یاد امام در دل‌ها انگشت به انگشت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اذعان می‌کنند کدام ممکن است روز قدس ضامن بقای فلسطین به همان اندازه به در حال حاضر {بوده است} وگرنه هیچ امکانات زمینی توان مقابله با درگیری افزارهای معاصر فوق با کیفیت صنعتی صهیونیست‌ها را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکانات معنویت است کدام ممکن است پوچی جهانی را {هر روز} متزلزل‌تر می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار امام را ادعا کردن برانگیز.

شعارها جان می‌گیرند، بر سه ابلیس آمریکا، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس، زبان‌های روزه‌دار نابودی می‌فرستند. افراد روزه‌دار سربازی شخصی را به ولی فقیه زمان ابراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شخصی را فدای راه الهی می‌کنند. ندای خامنه‌ای رئیس است، ولایتش ولایت حیدر است، انگار پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانه را لرز انداخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی علی ابن ابیطالب(ع) شبیه به فاتح خیبر دگر با در آسمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین جاری می‌شود.

تولید دیگری در حال حاضر خون مدافعان حرم نشان دادن کرده است کدام ممکن است نتیجه «تصمیم جهاد خامنه‌ای» چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به توجه دیدن کدام ممکن است  کلام «وای» را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط «اگر» چه حکمی دارد. جبهه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمدار آن شهید حاج قاسم سلیمانی، نتیجه بارز مانترا روح بخش « وای اگر خامنه‌ای تصمیم جهادم دهد» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن می‌داند کدام ممکن است ملت ایران غلو نمی‌کنند، آنها لرز را با بیرون آنکه عالی اسلحه کودک نوپا به انگشت بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیری حواله دهند تنها با عالی مشت گره‌کرده، بر اندام مستکبران به همان اندازه دندان مسلح انداخته‌اند.

در میان باند گاهی افراد گوشی به انگشت می‌گیرند به همان اندازه اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری هم خبری کسب کنند، همه خبرها امیدبخش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران بار تولید دیگری مشابه با همه ۴۳ سال قبلی اجتناب کرده اند رمضان ۱۳۵۸ به همان اندازه در حال حاضر یکپارچه فریاد ظلم‌ستیزی است.

ابتدای باند کدام ممکن است وارد حسینیه امام خمینی(ره) می‌شود باقی مانده است انتهای باند در جاده شریعتی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان شریعتی را هم رد نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر مانترا ادعا می‌تدریجی کدام ممکن است همچنان شعارها به همان اندازه رسیدن فینال نفرات یکپارچه دارد.

کودکان در میانه شکاف پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر از به طور منظم در جاری سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید هستند، پیش پدر کدام ممکن است می‌رسند، طاقت دوری مادر را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی جدا مادر می‌ایستند، بهانه پدر می‌گیرند. با این حال در این میان فرزند شهید مدافع حرم انتخابی جز چنگ بر چادر مادر ندارد. گاهی تصویر پدر را بر  روی پلاکاردی می‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو آن بدنه عکس کدام ممکن است بر سینه همرزم پدر ثابت را با دقت برانداز می‌تدریجی با این حال همانجا آرام در جدا مادری کدام ممکن است در افکار همراهی با شریک زندگی را در روز قدس سال‌های قبلی مرور می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه گمان نمی‌کرد کدام ممکن است زمانی این مسیر را با بیرون او برود؛ گام بر می‌دارد.

امسال باند چهره جوانتری به شخصی گرفته است، این را می‌توان به ضرس قاطع اظهار داشت، سال‌ها این باند این مسیر را رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال چهره‌های جوان ناآشنای بیشتری دیده می‌شود، چهره‌های کدام ممکن است شاید زمانی تنها به تصمیم بیانیه سوگند خورده شناخته شوند.

 کاش کوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر زبان داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خاطرات این چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندی سال سخن می‌اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده می‌داد به حضور چه انسان‌هایی کدام ممکن است راه کمال را در همین مسیر آموختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیدار حق شتافتند. دانشکده انسان‌سازی خمینی کبیر همچنان با قوت با سردمداری جانشین بر حقش امام خامنه‌ای انسان ساخت می‌تدریجی به همان اندازه سرباز حریم ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آزادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی باشند.

آیین راهپیمایی روز قدس در حالی کدام ممکن است فینال صفوف افراد  روانه جاده پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرازیر به حسینیه امام خمینی(ره) می‌شدند، به نوک خویش نزدیک می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای تصمیم راهپیمایی اجتناب کرده اند بلندگوهای جاده به گوش می‌رسید، کم کم آستین‌ها بالا می‌رود به همان اندازه وضو ساخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاورد غول پیکر انقلاب اسلامی یعنی نماز جمعه برپا گردد. چه انصافاً است مخلوط کردن میراث خمینی با تأثیر ابدی انقلابش وقتی در حسینیه‌ای به تماس گرفتن خودش به هم می‌رسند.

 

انتهای پیام/۸۹۰۴۰/