مهمترین عامل در کاهش میزان فرزندآوری تغییر سبک زندگی است


کرونا:

مهمترین عامل در کاهش میزان فرزندآوری تغییر سبک زندگی است

به گزارش کرونا، دکتر محمدمهدی مجذوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در مراسم نعبدالحیات که با مشارکت امور بانوان و خانواده در دانشگاه، روابط عمومی و مرکز بهداشت برگزار شد، شرکت کرد. همدان. معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان از آذرماه سال ۱۴۰۰ در حوزه جمعیت آغاز به کار کرد و با موج ایجاد شده برنامه هایی مانند این همایش اجرا شد.
رئیس دانشگاه افزود: این موج از کشور ما شروع شد، اما نیاز به تغییرات جدی در این راستا وجود دارد زیرا موانع فرهنگی زیادی در مسیر این موج وجود دارد، مانند اینکه در برخی از بخش‌ها خودمراقبتی وجود دارد. دغدغه خانواده و خودسازی جایگزین اولویت دادن به خانواده می شود.
وی افزود: هر موقعیت شغلی برای مردان زمینه ساز تشکیل خانواده است، اما برای زن شغل زمینه ساز ازدواج با فردی همسن و بالاتر است که گاه مشکلاتی را در مسیر ازدواج به دنبال دارد. تعداد زنان افزایش یافته است به طوری که در این دانشگاه ۵۷ درصد کارمندان را زنان تشکیل می دهند.
دکتر تایید کرد مجذوبی: این روند در کنار افزایش آمار ناباروری تاثیر جدی بر کاهش نرخ رشد داشته است.

* نرخ باروری در استان همدان کمتر از میانگین کشوری است

دکتر ترکمان الایسدی معاون بهداشت دانشگاه در این همایش گفت: مسئله جمعیت به یک بحران مهم در کشور تبدیل شده است، در سال ۵۷ میانگین تعداد فرزندان هر خانواده ۷ فرزند بود و اکنون کشور. از نرخ جایگزینی فرزند، متاسفانه نرخ باروری در استان همدان کمتر از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: مسائل اجتماعی، اقتصادی و… در تمایل به بچه دار شدن تاثیر دارد و میزان مهاجرت نیز تاثیرگذار است اما مهم ترین موضوع نگرش، باورها و عقاید مردم است که تغییر کرده است. در این سالها و نیاز به بازنگری دارد.

ما با یک بحران بزرگ جمعیتی مواجه هستیم

دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور نیز با تاکید بر اینکه کشور با بحران گسترده جمعیتی مواجه است، گفت: حدود ۱۳ سال است که با ۷ کمیته تخصصی خانواده، سیاسی، اجتماعی و… ما جهان را مطالعه و بررسی کردیم.
این پژوهشگر جمعیت شناسی ادامه داد: مقام معظم رهبری در ده سال گذشته ۵۵ بار در حوزه جمعیتی صحبت کردند و بیان کردند که بدن ایشان در فکر وقوع این بحران می لرزد.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور ادامه داد: در حال حاضر تعداد کافی متخصص طب سالمندی در کشور وجود ندارد و مطمئناً این روند در آینده با بروز بحران سالمندی تشدید خواهد شد و به چالشی جدی تبدیل خواهد شد.

منبع: قدس آنلاین

نویسنده: