مقدمات اربعین با توصیه دولت عراق/زفر حسینی وزیر کشور در نظر گرفته شد.


به گزارش کرونا از یاسوج، احمد واحدی وزیر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به سفرهای منطقه ای گفت: در این سفرها پروژه های بسیار مهمی به تصویب رسید و تقریبا تمام منابعی که مربوط به سال گذشته بود تخصیص یافت. “

وی گفت: منابع سفر مربوط به این مدت تخصیص یافته و در آینده نزدیک تکمیل می شود.

وزیر کشور از اختصاص هزار میلیارد تومان از سفر رئیس جمهور به استان کهجیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: تخصیص این مبلغ موجب تحول در استان می شود.

وحیدی با اشاره به کمک دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد در سیل اخیر بیان کرد: اعتباری برای جبران خسارات ناشی از سیل اختصاص یافته و تلاش برای جبران این خسارت در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال از دولت سیزدهم برای سومین بار به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کنم، افزود: موضوعات مختلف دیگری از استان نیز با حضور ولی کوگیلویه و بویراحمد و نمایندگان استان بررسی می شود. و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه نرخ رشد تورم رو به کاهش است و به معیشت مردم کمک می کند، افزود: دولت و رئیس جمهور در راس آنها در میدان هستند تا مطالبات مردم را جبران کنند.

وحیدی در خصوص زیارت اربعین و حضور مردم ایران در این جشن مذهبی گفت: ایران و عراق انتظارات و تلاش های لازم را از همه دست اندرکاران در نظر گرفته اند تا زائران بتوانند این سفر را در کمال تجمل به پایان برسانند.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از شهروندان کشور عازم این سفر هستند و به همین دلیل ترافیک زیادی خواهیم داشت، از مردم خواست تا سفر را به گونه ای مدیریت کنند که بتوانند در فواصل زمانی مختلف سفر را انجام دهند. و همه برای روز و روزهای قبل از چهل. قرار نده

انتهای نامه / o