مشکل آب در دشت مغان بسیار جدی و هولناک است/ مهم ترین مولفه رشد و توسعه کشور دستیابی به امنیت غذایی است.


گزارش کردن کرونا به گفته خان مالاتعباس جهانگیرزاده نماینده مردم برس آباد، بیلی ساور و اصلاندوس در شورای اسلامی وی در شورای هماهنگی جهاد کشاورزی منطقه با بیان اینکه مشکل آب در دشت مغان بسیار جدی و هولناک است، گفت: دستگاه های اجرایی با رهبری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب استان باید برای نیاز آبی تولید برنامه ریزی کنند. محصولات در مناطق شمالی استان

وی افزود: مسلم است که یکی از مهمترین مولفه های رشد و توسعه کشورمان، دستیابی به امنیت غذایی و فراهم کردن بستر مناسب است تا بتوانیم محصولات استراتژیک و اساسی مورد نیاز خود را به ویژه در حوزه غلات و دانه های روغنی تامین کنیم. در داخل استانداری.”

این نماینده مجلس در یازدهمین جلسه با بیان اینکه سیاست اجرای الگوی کشاورزی باید با جدیت دنبال شود، تکمیل کرد: بکارگیری الگوی بهینه کشاورزی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی، افزایش بهره وری از عوامل تولید، و گسترش. روحیه تعاون، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد حاصل از فروش محصولات، صیانت از منابع اولیه را به دنبال دارد.

جهانگیرزاده افزود: یکی از بهترین سیاست هایی که می تواند تولیدکنندگان را به سمت کشت محصولات استراتژیک و حیاتی مانند غلات و دانه های روغنی سوق دهد، کاهش ۵۰ درصدی آب مورد نیاز برای کشت این محصولات و محصول با حمایت و راهنمایی های مناسب است. آنها تمایلی به تولید محصولات آبکی و غیر استراتژیک مانند هندوانه ندارند.

وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن محصولات زراعی و باغی در استان تولید می شود، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد این محصولات توسط دشت زرخیر مغان تامین می شود به همین دلیل در اجرای سیاست اصلاحی. الگوی کشت محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه های روغنی باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم پارس آباد، بالاسور و اصلاندوز در شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست افزایش سطح کشت دانه های روغنی باید بیشتر دنبال شود و مشوق هایی مانند خرید تضمینی محصولات تولیدی با قیمت مناسب در نظر گرفته شود. .

جهانگیرزاده خواستار رفع تداخل اراضی کشاورزی در منابع طبیعی و تکمیل پروژه نقشه کاداستر شد و افزود: تهیه نقشه های دقیق با حدود دقیق برای صدور اسناد مالکیت یکی از مطالبات حق تولیدکنندگان و بهره برداران است که به بسیاری از دعاوی حقوقی و اختلالات روانی کاربران پایان خواهد داد.” از سوی دیگر از سوء استفاده برخی افراد از منابع ملی نیز جلوگیری می شود.

انتهای پیام