رژیم لاغری سریع

محموله سنگین تریاک در سواحل مکران کشف شد


کرونا :

محموله سنگین تریاک در سواحل مکران کشف شد

فرمانده مرزبانی ناجا اجتناب کرده اند کشف منصفانه تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۳ کیلو خوب و دنج تریاک اجتناب کرده اند قاچاقچیان چرخ دنده مخدر در سواحل مکران خبر داد.

به گزارش کرونا، سردار احمدعلی گودرزی کسب اطلاعات در مورد کشف این محموله اظهار کرد: چندی پیش مرزداران استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند ورزش باند عظیم قاچاق موادمخدر در قلمرو دریایی کلات چابهار در محدوده سواحل مکران مطلع شدند. مرزداران اطمینان حاصل شود که مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود قاچاق موادمخدر در اندازه نوار مرزی، این نواحی را تحمل محافظت شخصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا عملیات دقیقی را این سیستم‌ریزی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات کنترلی را افزایش دادند.

وی همراه خود دقیق اینکه معامله با به این موضوع به صورت ویژه در اصل کار قرار گرفت، ابراز کرد: دریابانان در این عملیات منصفانه تجهیزات خودرو لندکروز را توقیف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار منصفانه تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۳ کیلو خوب و دنج تریاک اجتناب کرده اند این خودرو کشف شد.

گودرزی کسب اطلاعات در مورد دستگیری قاچاقچیان چرخ دنده مخدر، ذکر شد: قاچاقچیان اجتناب کرده اند محل متواری شدند بر همین ایده عملیات مرزبانان برای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری متهمان شکسته نشده دارد.

وی در بالا همراه خود دقیق اینکه در سال ساخت، اطلاعات بنیان، اشتغال آفرین یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌های مجموعه مرزبانی، برقراری ایمنی ثابت جهت انجام ورزش‌های قانونی مالی، اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در مناطق مرزی است، ذکر شد: کشتی همراه خود پدیده شوم قاچاق موادمخدر همراه خود جدیت اجتناب کرده اند سوی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به عملکرد بی‌بدیل مرزنشینان در دستاوردهای مرزبانی، حیاتی است همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم تنگاتنگ بین مرزنشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزداران همواره برقرار باشد.

تأمین: ایسنا

تأمین : قدس وب مبتنی بر

نویسنده: