مقالات بهداشتی توسط د. Kiran Rukadekar در روزنامه های روزانه Pudhari، Sakal، Lokasatta Viva منتشر می کند

سلامتی در رتیال شکوفا می شود

سلامتی در رتیال شکوفا می شود

برای سلامتی غذا بخورید

برای سلامتی غذا بخورید

لوگوی عروسی

طلسم عروسی – مجله طلسم عروسی فروردین ۱۳۹۳_ صفحه شماره ۴۸

لوگوی عروسی توسط دکتر.  Rukadikar - Wedding Mantra April 2014_Page No.  49

لوگوی عروسی توسط دکتر. Rukadikar – Wedding Mantra April 2014_Page No. 49