رژیم لاغری سریع

مازندران به دنبال شهر سرمایه گذاری / شرکت های خارجی در راه است


کرونا:

مازندران به دنبال شهر سرمایه گذاری / شرکت های خارجی در راه است

بخش آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران دارای جایگزین های زیادی برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت است، به همین دلیل تحمیل شهر سرمایه گذاری خارجی الگو بهبود استان را تسریع می تنبل.

همراه خود ملاحظه به کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده این سیستم بودجه امسال، انبساط ۷.۵ درصدی برای بهبود مازندران در تذکر گرفته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن باید همراه خود سرمایه گذاری محقق شود، به همین دلیل جایگزین های زیادی در مازندران موجود است کدام ممکن است باید در قالب به سرمایه گذاران حاضر شود. اجتناب کرده اند بسته ها ..

عقب ماندگی مازندران در بخش تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آب سطحی، سرمایه گذاری های نیروگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری جایگزین های زیادی را برای سرمایه گذاری در استان تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به محدودیت دارایی ها دولتی، این سیستم ریزی برای توسل به سرمایه گذاری شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی راه رفع مناسبی برای این استان است. بهبود مالی

بسته های سرمایه گذاری حوضه آب مازندران / تصمیم گیری ۵۰ امتیاز برای احداث نیروگاه

محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب جهان ای مازندران همراه خود دقیق اینکه جامعه های آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آب استان جدا از سدسازی خواستن به سرمایه گذاری دارد، ذکر شد: سرمایه گذاری هایی در بخش سدسازی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم سدسازی را ایجاد کنیم. بسته به سرمایه گذاران.

وی افزود: علاوه بر این اجتناب کرده اند جمله سرمایه گذاری های {انجام شده}، بسته قالب های آبرسانی به شهرستان های استانداری برای ادغام کردن تحمیل هزار کیلومتر جاده سوئیچ آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت کیلومتر تصفیه خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهکشی در بخش کشاورزی است. جایگزین ها.”

    مازندران به دنبال شهر سرمایه گذاری / شرکت های خارجی در راه است

وی ذکر شد: بسته انرژی الکتریکی آبی جایگزین مالی عکس است از ۵۰ سطح برای مونتاژ نیروگاه کودک نوپا ۵۰۰ مگاواتی برای سرمایه گذاری خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی به خوب ارزش خوب میلیارد دلار ایجاد شده است.

یاکاشی همراه خود دقیق اینکه عملیات سرمایه گذاری پولی هر دو سرمایه گذاری است، ذکر شد: بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی می توانند نیروگاه بسازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول را به ما بفروشند.

شرکت صنعت انرژی الکتریکی مازندران نیز بسته های سرمایه گذاری شش میلیارد دلاری را ایجاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی حضور بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت های خارجی برای هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایدارسازی جامعه های انرژی الکتریکی را دارد.

کوروش موسوی، مدیرعامل جهان مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان ذکر شد: ما همراه خود شرکت‌های زبان چینی تخصص سرمایه‌گذاری اجتناب کرده اند طریق فاینانس را داریم، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برای معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن کردن جامعه اخیر، نیازمند دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود آن اجتناب کرده اند طریق سرمایه‌گذاری هستیم. شرکت انرژی الکتریکی.

وی افزود: سه میلیارد دلار در بخش نیروگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه میلیارد دلار در جامعه های تخصیص فوق باید طی ۵ سال سرمایه گذاری کنیم کدام ممکن است بستر سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته های مختلف خاص شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندیم همراه خود طرف های زبان چینی همکاری کنیم. جامعه ها را اخیر کنید.”

مازندران جایگزین‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی در کشاورزی دارد، معادل زه‌کشی پایین‌های برنج برای افزایش درجه آب‌های سطحی، کاشت ۲ بار در سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش محصولات زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش گردشگری جاذبه‌های زیادی برای حضور خارجی دارد.

مهدی ایزدی رئیس اداره میراث باکلاس مازندران ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شرایط استان در بخش گردشگری، سواحل آزاد شده نیازمند زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی نیازمند سرمایه گذاری برای بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباسازی است.

سند ۲۹ قالب گردشگری در سامانه توسل به سرمایه گذاری خارجی

وی افزود: بیش اجتناب کرده اند ۲۲۰ قالب گردشگری اعم اجتناب کرده اند استراحتگاه، استراحتگاه آپارتمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع اقامتی همراه خود اعتباری حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در استان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ قالب نیز برای مشارکت در سامانه شرکت ها سرمایه گذاری سند شده است. سرمایه گذاری خارجی.”

    مازندران به دنبال شهر سرمایه گذاری / شرکت های خارجی در راه است

وی ذکر شد: شهرت این سرمایه گذاری ها ۲۰۰ میلیون یورو است کدام ممکن است خواستن به سرمایه گذاری خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی دارد.

ایزدی مونتاژ تله کابین را یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند جایگزین های سرمایه گذاری در استانداری عنوان کرد.

صنعت استان نیز اجتناب کرده اند قابلیت بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران در برخی اجتناب کرده اند شاخه های اقتصادی در رتبه برتر قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر صنایع سلولزی رتبه اول، تامین اجزا خودرو رتبه چهارم، شیمیایی، غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را دارد. رتبه برتر کدام ممکن است ممکن است به عنوان بسته های سرمایه گذاری در جدول استفاده شود.

ورود ساده بندری استان به بازارهای آسیای میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود بنادر امیرآباد، نوشهر، فریدونکنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک ۷۰۰ هکتاری شهید سلیمانی در شرق مازندران، سود سرمایه گذاری در استان را افزایش داد.

تحمیل شهر سرمایه گذاری خارجی در مازندران برای تغییر شدن به شهر فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندسازی فراهم می کند خانگی اجتناب کرده اند کشورهای مختلف اجتناب کرده اند جمله چین نیز اجتناب کرده اند جمله پکیج ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های سرمایه گذاری در استان است.

تأمین: مهر

ts/

تأمین: اورشلیم اینترنت

نویسنده: