لرستان از کرونا سرخ شد


کرونا:

لرستان از کرونا سرخ شد

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شهرهای خرم آباد و شله از وضعیت زرد خارج و به وضعیت قرمز بازگشتند.

بر اساس این گزارش وضعیت خدشت از زرد به نارنجی تغییر کرده است.

وضعیت شهرستان های ازنا، الگودرز، بروجرد، بولدیشتر، درود، شیجانی و رومیشگان نیز زرد و شهرستان دلوان آبی است.

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

نویسنده: