رژیم لاغری سریع

فواید بی نظیر کرفس – اعتبار نوین


هورمونهای طبیعی فعلی در گیاه کرفس به در کنار روغن های حیاتی آن ۹ تنها سبک معطری به کرفس می دهند، اما علاوه بر این همراه با بقیه املاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی کرفس را به معجونی تغییر می نمایند کدام ممکن است در واقعیت ممکن است داروی هردردی باشد.

کرفس

فواید بی نظیر کرفس

برگ کرفس شامل مقدار قابل توجهی ویتامین A (بتاکاروتن) است در حالی کدام ممکن است ساقه کرفس تأمین ویتامین هایB۶,B۲,B۱ ویتامین C را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پتاسیم، اسید فولیک، کلسیم، منیزیوم، آهن، فسفر، سدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نوع اجتناب کرده اند اسیدهای امینه ضروریست. هورمونهای طبیعی فعلی در گیاه کرفس به در کنار روغن های حیاتی آن ۹ تنها سبک معطری به کرفس می دهند، اما علاوه بر این همراه با بقیه املاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی کرفس را به معجونی تغییر می نمایند کدام ممکن است در واقعیت ممکن است داروی هردردی باشد.

فواید بی نظیر کرفس