فلوفنازین فلوفنازین – انقضای جدید


فلوفنازین استفاده می شود

fluphenazine fluphenazine

موارد مصرف فلوفنازین

فلوفنازین در درمان اسکیزوفرنی و سایر شرایط روانی، شیدایی، و همچنین درمان کمکی کوتاه مدت بی قراری شدید، تحریک روانی حرکتی، اضطراب و رفتارهای ناگهانی و شدید استفاده می شود.

آنتاگونیست گیرنده های دوپامین D2 و D1 در مغز است. ترشح هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز را کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک فلوفنازین

به خوبی از غذا جذب می شود و در کبد متابولیزه می شود. فرم تاخیری با تزریق عضلانی به آرامی جذب می شود و ممکن است اثر آن برای مدت طولانی (۶ هفته) باقی بماند. عمدتاً از طریق کلیه ها و تا حدودی از طریق صفرا دفع می شود. اتصال این دارو به پروتئین پلاسما بسیار زیاد است.