غرق شدن مادر خوک و ۳ توله در چاروسا / شکایت محیطی آبفا


به گزارش کرونا از یاسوج، اسلام جفدان خورد مدیرکل حفاظت محیط زیست کهجیلویه و بویراحمد گفت: متأسفانه بی توجهی مسئولان آب و فاضلاب منطقه چاروزا به ایمن سازی دریچه ورودی حوض آب شرب برای این امر. شهر باعث تلف شدن یک خوک ماده با سه توله اش شد.

وی گفت: ۵۰ کیلومتر ذخیره با آزاد منبع آب شرب منطقه چاروسا احداث شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کوگلوی و بویراحمد افزود: متأسفانه به دلیل عدم رعایت ایمنی لازم از سوی مسئولان آب و فاضلاب شهری و روستایی منطقه چاروسا، یک گراز وحشی به همراه سه توله آن به داخل حوضچه دریچه منهول که پر شده بود سقوط کرد. از آب، و همه هلاک شدند.

جوان خرد ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولان اداره آب و فاضلاب باید ایمن سازی این حوضچه ها را انجام دهند، اما در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردند، بنابراین پرونده از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

وی گفت: محیط زیست شهرستان کهگلو تا حصول نتیجه از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند تا ضمن ایمن شدن شیر از حوادث ناگوار احتمالی در آینده جلوگیری شود.

انتهای نامه / o