علت ظاهر شدن خون در مدفوع چیست؟


علت ظاهر شدن خون در مدفوع چیست؟ وجود خون در مدفوع اغلب نشانه خونریزی در بخشی از دستگاه گوارش، از مری تا مقعد و با …

یبوست

علت ظاهر شدن خون در مدفوع چیست؟

وجود خون در مدفوع اغلب نشانه ای از خونریزی در جایی در دستگاه گوارش، از مری تا مقعد است، و در حالی که خونریزی می تواند به دلایل مختلفی از جمله شرایط ذکر شده در بالا رخ دهد، مهم است که سرطان را رد کنید. آیا به زودی نیست
سرطان زمانی ایجاد می شود که سلول های جهش یافته یا آسیب دیده خارج از کنترل رشد کنند. در بسیاری از موارد، آسیب بر سیستم های سلولی که رشد و تقسیم آنها را تنظیم می کنند، تأثیر می گذارد. سرطان های دستگاه گوارش اغلب در پوشش نرم مری، معده، کولون یا رکتوم ایجاد می شوند و معمولاً باعث التهاب و خونریزی می شوند.