عطر کرم رضوی در مرزهای شرقی کشور می پیچد


کرونا:

عطر کرم رضوی در مرزهای شرقی کشور می پیچد

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: شبکه خادمیاری و دبیرخانه مراکز خدمات رسانی رضوی در طول سال مجموعه خدمات و برنامه هایی را برای محرومیت زدایی ارائه می کنند اما به مناسبت اربعین حسینی باید اقدامات ویژه ای انجام شود.


بازدید کننده مخفی

منبع: قدس آنلاین

نویسنده: