طغیان چالوس ۴ برابر بزرگترین سیلاب ثبت شده در این رودخانه بوده است


به گزارش کرونا از مازندران، محمدابراهیم یخکشی درباره بارندگی های اخیر در غرب مازندران با بیان اینکه سیل ۱۶ مرداد ماه از بارش های سیل آسای بی سابقه در این منطقه رخ داد، گفت: در ۲۷ سال گذشته ایستگاه هیدرومتری راه اندازی شد. در روستای واسبول تا قبل از سیل و در ۱۶ مرداد بزرگترین سیل ثبت شده در این رودخانه ۶۰ متر مکعب در ثانیه آب آورده است. اما در سیل گذشته بیش از ۲۰۰ متر مکعب در ثانیه دبی آب در این ایستگاه ثبت شد که نشان می دهد سیل ۱۶ مرداد ۳.۵ تا ۴ برابر بزرگترین سیل ثبت شده در این شاخه از رودخانه بوده است.

وی افزود: میزان مواد وارد شده به بستر رودخانه در اثر سیل به حدی است که در بسیاری از نقاط بستر طبیعی رودخانه مدفون است و باید گل و لای و سنگ را از بستر خارج کرد.

مدیرعامل شرکت آب استان مازندران خاطرنشان کرد: حجم زیادی رسوب و سنگ در سطح وسیعی از رودخانه و اطراف آن ته نشین شده است و با توجه به حجم زیاد رسوبات ناشی از سیل، چندین بار به طول خواهد انجامید. ماه ها برای تمیز کردن رودخانه

یخکشی طغیان اخیر رودخانه چالوس را طغیان یخچال های طبیعی اعلام کرد و افزود: گرم شدن هوا در دو هفته گذشته رسوبات برف یخچال های طبیعی را به آب برفی تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: بارش شدید باران برف یخچال ها را شسته و با جابجایی برف در ارتفاعات باعث ایجاد این سیل عظیم شد.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / ج