صندوق ضمانت در بورس چیست؟


صندوق های ضمانت سرمایه ابزار خوبی برای دستیابی به هدف ایمن سازی بازار سهام هستند.

صندوق ضمانت در بورس چیست؟

عدم درک صحیح از ریسک های موجود در بازار می تواند منجر به فاجعه شود، یعنی افراد در شرایط فعلی به دنبال کسب سود بیشتر هستند و با وجود آن تجربه تلخ، با حرکت به سمت ابزارهای کم ریسک به دنبال فضای سرمایه گذاری هستند. برای خود امن حال فرض کنید در چنین بازار پرریسکی امکان سرمایه گذاری بدون از دست دادن سرمایه وجود دارد. این دقیقاً همان ویژگی است که اخیراً به بورس اضافه خواهد شد. صندوق ضمانت سرمایه که به تازگی در بورس راه اندازی شده است، یکی از ابزارهایی است که می تواند فضایی را برای گردهمایی فعالانی که تمایل کمتری به بازار یابی به سمت فعالیت های پر ریسک دارند، فراهم کند تا بتوانند در این بازار حضور داشته باشند. اولاً به عنوان گامی مطمئن برای ورود به بورس و ثانیاً با حضور در این بازار باید مراحل حضور در بورس را به آرامی و پیوسته طی کنند.

این امر صندوق های تضمین سرمایه را به ابزارهای خوبی برای دستیابی به هدف ایمن تر کردن بازار سهام تبدیل کرده است. در این ابزار به جای دست کم گرفتن اهمیت مسئولیت فردی در بورس با حمایت دولت، با انتخاب ابزار مناسب بر آن تاکید شده است.

این روش مزایای زیادی دارد از جمله همانطور که از نامش پیداست تضمین اصل سرمایه و توجه به اینکه با توجه به ماهیت صندوق که یک صندوق ترکیبی است در شرایط صعودی برای بورس امکان پذیر است. برای ایجاد بازدهی مطلوب البته این ویژگی باعث می شود که صندوق ضمانت سرمایه از صندوق با درآمد ثابت متفاوت باشد. در این صندوق ها برخلاف صندوق با درآمد ثابت که به جهت شاخص بورس بستگی ندارد، صندوق ضمانت تابع شرایط بورس است و در صورت روند صعودی، بازار سهام بازدهی متناسب ایجاد می کند. به شاخص، اما در صورت رکود، تضمین سرمایه است. البته ترکیبی بودن این صندوق ها باعث می شود نسبت سهام آنها به اوراق قرضه حدود ۷۰ تا ۳۰ درصد به نفع سهام باشد. به طور کلی دو نوع این گونه وجوه وجود دارد، صندوق ضمانت با ضامن، صندوق ضمانت با مکانیزم اهرمی. در نوع اول، واحدهای این صندوق صادر و ابطال می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند از اولین روز اشتراک این واحدها را خریداری کنند.

در نوع دوم، ضامن این صندوق، شرکت پرتفوی صندوق است که در صورت زیان، سرمایه را به سرمایه گذاران تضمین می کند.

همچنین چنین جعبه هایی می توانند دارای مکانیزم اهرمی باشند. برخلاف صندوق ضمانت با عنصر ضامن، صندوق ضمانت با مکانیزم اهرمی دارای دو نوع واحد است: واحدهای قابل مبادله (ETF) و واحدهای آزادسازی و ابطال. واحدهای قابل معامله فاقد ضمانت بوده و سرمایه گذاران با ریسک از دست دادن سرمایه همراه خواهند بود اما واحدهای صدور و ابطال مانند صندوق ضمانت با ضامن دارای ضمانت بوده و شرکت سبدگردان متفاوت است. این واحدها تضمینی نیستند اما سرمایه گذاران ETF این صندوق را تضمین می کنند. نکته مهم این است که تا زمانی که پذیره نویسی واحدهای قابل معامله صندوق ضمانت با مکانیزم اهرمی کامل نشود، هیچکس نمی تواند واحد صدور و ابطال این صندوق را که دارای ضمانت نامه است خریداری کند.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده می توان گفت از اولین روز عضویت در صندوق ضمانت با ضامن می توانید واحدهایی از این صندوق را که دارای ضمانت هستند خریداری کنید اما برای خرید واحدهای تضمین شده از صندوق ضمانت اقدام کنید. با مکانیزم اهرمی، ابتدا باید منتظر بمانید تا در واحدهای قابل معامله مشترک شوید. این صندوق باید تکمیل شود. همچنین صندوق ضمانت با جزء ضامن توسط شرکت پرتفوی برای آن صندوق ضمانت می شود ضمن اینکه واحدهای تضمین شده صندوق ضمانت با مکانیزم بالابر توسط سایر سرمایه گذارانی که واحدهای قابل معامله در این صندوق را خریداری کرده اند ضمانت می شود. به همین دلیل واحدهای قابل معامله صندوق ضمانت با مکانیزم اهرمی ریسک بالایی برای سرمایه گذاران دارد. لازم به ذکر است که روند شروع فعالیت صندوق ضمانت با ضامن کوتاهتر است.

صندوق ضمانت در بورس چیست؟

صندوق ضمانت در بورس چیست؟