رژیم لاغری سریع

ستوکسیمب Cetuximab – اعتبار نوین


اسبابک ها بلعیدن داروی ستوکسیمب Cetuximab

 ستوکسیمب Cetuximab

اسبابک ها بلعیدن ستوکسیمب

در معامله با بیشتر سرطان ها متاستاتیک کولورکتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن کاربرد دارد. ستوکسیمب همراه خود تاثیر بر سیستم امنیت تأثیر درمانی شخصی را بدیهی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا در کنار همراه خود شیمی درمانی استفاده تبدیل می شود.

مکانیسم تأثیر ستوکسیمب

*
-آنتی بادی نوترکیب مونوکلونال انسانی/موشی
– مهار انبساط سلولی، القای آپوپتوز، کاهش متالوپروتئیناز ماتریکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ساخت صورتحساب انبساط اندوتلیوم (اجتناب کرده اند طریق پیوستن به گیرنده ی صورتحساب انبساط اپیدرمی (EGFR، HER1، cErbB-1) در سلول های مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممانعت اجتناب کرده اند پیوستن صورتحساب انبساط اپیدرمی (EGF) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر لیگاندها (قابل مقایسه با TGF-α)؛ به دلیل سرکوب فسفریلاسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده شدن کینازهای مرتبط همراه خود گیرنده)
سوئیچ علامت EGFR در نتیجه فعالسازی RAS wild-type تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است سلول های جهش یافته همراه خود RAS تحمل تاثیر مهار EGFR متوقف می شوند.

فارماکوکینتیک ستوکسیمب

*
نیمه عمر: ۲۳۰-۶۳ ساعت

مشکلات جانبی ستوکسیمب

*
مشکلات شایع (%۱۰<):
قلبی عروقی: مشکلات قلبی
سیستم اعصاب مرکزی: خستگی، کسالت، درد، نوروپاتی حسی محیطی، عوارض، بی خوابی، گیجی، لرز، لرز از حداکثر، اضطراب، مالیخولیا
پوستی: پوسته ریزی، ضایعات شبیه زیتس، درماتیت ناشی اجتناب کرده اند رادیوتراپی، خشکی منافذ و پوست، خارش، راش پوستی، تنظیمات ظاهری ناخن، زیتس ولگاریس، پارونیشیا (عقربک)، سندرم انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا (PPE)، شقاق پوستی، ریزش مو
غدد داخل ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم: کاهش پوند، کاهش منیزیم خون، دهیدراسیون (کاهش آب هیکل)، کاهش کلسیم خون، کاهش پتاسیم خون
گوارشی: اسهال، تهوع، درد شکمی، یبوست، استفراغ، تحریک دهان، بی اشتهایی، سوء هاضمه، خشکی دهان
هماتولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انکولوژی: نوتروپنی، لکوپنی
کبدی: افزایش مرحله سرمی آلکالین فسفاتاز، افزایش مرحله سرمی آلانین آمینوترانسفراز، افزایش مرحله سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز
عفونی: عفونت، عفونت با بیرون نوتروپنی
موضعی: پاسخ محل استعمال
عصبی، عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکلتی: سستی، درد مفاصل، درد استخوان
چشمی: کونژنکتیویت
تنفسی: تنگی نفس، سرفه، فارنژیت
متفرقه: تب، پاسخ درمورد به انفوزیون
مشکلات نسبتا شایع (%۱۰-۱):
قلبی عروقی: آمبولی ریوی، بیماری ایسکمیک قلبی
گوارشی: اختلال چشایی
ایمونولوژی: بهبود آنتی بادی
عفونی: سپسیس
کلیوی: سندرم نارسایی کلیه
سایر مشکلات (سهم مبهم):
پوستی: هایپرتریکوزیس (پرمویی)
غدد داخل ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم: اختلال الکترولیت

تداخلات دارویی ستوکسیمب

*مشخصات عمومی تداخلات:
بدتر کردن هیپوکالمی

تداخلات:
تداخل دارویی ویژه‌ای برای این دارو اشاره کردن نشده است. در بلعیدن داروهای متنوع، جانب هشدار رعایت شود.

هشدار ها ستوکسیمب

*
۱- پیش اجتناب کرده اند آغاز معامله با، نگاهی به باردار بودن در خانمها متاهلی کدام ممکن است در سنین باروری می باشند، الزامی است.
۲- بلعیدن داروهای آنتی هیستامین پیش اجتناب کرده اند بدست آمده دارو طرفدار تبدیل می شود.
۳- در مبتلایان تحت تأثیر بیشتر سرطان ها کولورکتال، ژنوتیپ KRAS در احساس تومور تجزیه و تحلیل شود.
۴- مرحله الکترولیت های سرم (منیزیم، کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاسیم) در کل فاصله معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به مدت ۸ هفته پس اجتناب کرده اند پایان دادن فاصله معامله با پایش گردد.
۵- علایم حیاتی فرد مبتلا (انسداد مجاری تنفسی، کهیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت فشار خون) در کل انفوزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۱ ساعت پس اجتناب کرده اند اتمام تزریق {به دقت} پایش شود (در صورت بروز پاسخ در حین انفوزیون، به همان اندازه زمان برطرف شدن علایم تحمل تذکر باشند). در صورت بروز پاسخ ناشی اجتناب کرده اند انفوزیون، قابل انجام است به ترتیب دوز هر دو توقف موقتی معامله با خواستن باشد (در پاسخ های از حداکثر، معامله با پایان یابد).
۶- فرد مبتلا اجتناب کرده اند لحاظ بروز سمیت پوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی (پاسخ های پوستی، سرفه، تنگی نفس)، ناراحتی گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت های جایگزین طلب پایش گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرد مبتلا گوشزد شود کدام ممکن است این علائم را برای عجله گزارش تنبل.
۷- در صورت بدست آمده ستوکسی مب همزمان همراه خود رادیوتراپی، فرد مبتلا {به دقت} پایش شود.
– در مبتلایان تحت تأثیر بیماری های کرونری هر دو ریوی، همراه خود هشدار بلعیدن شود.
– مورد نیاز است کدام ممکن است از دستگاه مورد نیاز برای اداره کردن پاسخ آنافیلاکسی بالقوه، به راحتی در دسترس است باشد.