رژیم لاغری سریع

رها کردن زلزله‌زدگان سی سخت خلاف منش مردمی مسئولان است


به گزارش کرونا اجتناب کرده اند سی‌سخت، نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام مصباح نژاد همراه خود حضور پرشور مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در محل مسجد کامل امام علی(ع) شهر سی سخت همراه خود محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

 حجت الاسلام مصباح نژاد امام جمعه شهر سی سخت در ابتدا ضمن دعوت مردمان به تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند گناه لقمه حرام را سبب دوری اجتناب کرده اند خدا دانست وگفت: لقمه حرام باعث تبدیل می شود کدام ممکن است انسان خدا را فراموش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر انسان   تاثیر بگذارد، عده ای وقتی به توانایی برسند راهبردشان خوب راهبرد فساد انگیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مد می خواهند به مقابله همراه خود بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس کن کردن بشر اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در امروز دشمنان اسلام اجتناب کرده اند ۲ کانال می خواهند عصر بشر را اجتناب کرده اند پای در بیاورند اول نابودی کشاورزی کدام ممکن است نیازهای ما را تامین می کنند مثل بازو کاری بذرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنهای کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خطری است کدام ممکن است ما را شبح می تنبل اگر کشاورزی اجتناب کرده اند بین سر خورد نتیجه آن وابستگی است کدام ممکن است قرآن بشر را اجتناب کرده اند این خطرات آگاه می تنبل به همان اندازه مردم خورده شدن مفید نداشته باشند مسکن سالمی نخواهند داشت.

مصباح اظهار داشت: دومین خطر اجتناب کرده اند بین برداشتن عصر بشر است بایستی فرزند آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدیاد عصر را داشته باشیم تعالیم اسلامی ما بر تکثیر عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند آوری تاکید فراوان دارد بیش از حد شدن باند اجتناب کرده اند اقتدار هر حکومتی است هم مشکل باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کشاورزی را سبک تذکر داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند  مسلمانان راافزایش دهیم.

امام جمعه شهر سی سخت در خطبه دوم به بیانیه سوگند خورده امام علی (ع)  ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن آسایش این ایام شبهای قدر را  اجتناب کرده اند قابلیت بزرگی برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امام علی (ع) در تمامی سطوح مسکن نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق آیات الهی بود جریان نفاق اجازه ندادند حقایق علی برای افراد تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن شود  را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی مظلوم ماند این همه کشتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتها شکاف تکل اجتناب کرده اند شخصیت علی است    تشییع جنازه علی در یک روز واحد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومانه هم دفن شد تعهد ما راه اندازی شد مکتب امیرالمومنین به جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به اهل بیت متوسل شویم  را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقایق عصر قدر را باید درک کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این شبها استفاده ببریم،در امروز دشمنان افغانستان را احیای کانون داعش قرار داده اند ودارند این جریان را یک بار دیگر جهت مقابله همراه خود اسلام خشمگین می کنند.

خطیب جمعه سی سخت به سالروز راه اندازی سپاه پاسداران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سپاه کارنامه رضایت بخشی را بجا گذاشته ودر تمامی زمینه ها سپاه پیش قدم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را همراهی کرده اند در زمینه امتیازات مالی حرف اول را می زند، در امروز روز  پایین پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای پاک هست کدام ممکن است حق همه مردمان است الان واحد تولیدی ها باعث الودگی هوا شده  لذا باید اجتناب کرده اند چاپ شده زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده آلوده در شخصیت جلوگیری کنیم چرا کدام ممکن است امروزه مدیریت پسماندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر {زباله ها} خوب مشکل قابل توجه برای پایین پاک شده است.

مصباح نژاد همراه خود ردیابی به زلزله سال در گذشته اظهار داشت: اجتناب کرده اند مسئولان آرزو می کنم کدام ممکن است مردمان زلزله زده شهرستان دنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر سی سخت را اصولاً مورد حمایت قرار دهند چرا کدام ممکن است اکثر خانه های مردمان نیمه تمام مانده است، رهن ها درست صنوبر نشده است، استمهال رهن ها صورت نگرفته است، قیمت مصالح از نزدیک افزایش پیدا کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ناتوان در شکسته نشده مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازها  هستند.

وی افزود: بار تولید دیگری مسئولان کشوری سفری به شهر سی سخت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک مشکلات حال را ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این مردمان چاره ای اندیشه کنند چرا کدام ممکن است رها کردن مردمان زلزله زده دنا همراه خود مشکلات به جا مانده اجتناب کرده اند زلزله خلاف گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش مردمی بودن مسئولان است. 

 

انتهای پیام/