رژیم لاغری سریع

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) چیست؟

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) یک درمان رفتاری شناختی است که نظریه و روش های رفتاری شناختی را با اصول و شیوه های بازتابی شرقی ترکیب می کند. رفتار درمانی دیالکتیکی توسط روانشناس مارشا لینهان ایجاد شد.

چه کسانی از آموزش مهارت های DBT سود می برند؟

DBT می تواند برای اختلال شخصیت مرزی، سوء مصرف مواد، آسیب به خود، پرخوری عصبی، اختلال پرخوری، اختلال دوقطبی و افسردگی مفید باشد.

آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی

به طور معمول، DBT شامل ترکیبی از آموزش مهارت های گروهی و روان درمانی فردی است. چهار نوع مهارت اصلی وجود دارد که در DBT بر آنها تأکید شده است.

تکنیک های ذهن آگاهی

ذهن آگاهی سنگ بنای DBT است. ذهن آگاهی آگاهی باز، پذیرنده و بدون قضاوت است. این به افراد کمک می کند تا احساسات قوی را بپذیرند و تحمل کنند. بنابراین ذهن آگاهی یک مهارت “ضروری” است، زیرا برای اجرای موفقیت آمیز سایر مهارت های DBT ضروری است. وقتی هوشیار هستید، بدون قضاوت یا رتبه بندی، از بیرون متوجه رفتارها، احساسات و افکار خود می شوید.

اهداف آموزش مهارت های ذهن آگاهی در رفتار درمانی دیالکتیکی عبارتند از:

  • کنترل کامل بدون قضاوت
  • توصیف بدون قضاوت
  • با تمرکز کامل در فعالیت شرکت کنید

تحمل پریشانی

تحمل استرس توانایی پذیرش و تحمل رویدادها و احساسات ناراحت کننده است، زمانی که راهی برای حل مشکل یا رهایی از یک موقعیت استرس زا وجود ندارد.

افراد با تحمل استرس کم برای فرار از درد عاطفی حاد رفتارهای خود تخریبی انجام می دهند. رفتارهای خود تخریبی خود و خانواده را از بین می برد و در درازمدت باعث بحران عاطفی می شود. رفتار خود ویرانگر شامل سه دسته است:

۱. خودآزاری.

۲. سوء مصرف مواد مخدر.

۳. خودکشی

چهار دسته از مهارت های تحمل پریشانی در DBT وجود دارد:

۱. حواس پرتی.

۲. خود تسکین دهنده.

۳. بهبود لحظه ای.

۴. روی جوانب مثبت و منفی تمرکز کنید.

مهارت‌های تحمل استرس به افراد کمک می‌کند تا موقعیت‌های استرس‌زا را تحمل کنند و بدون استفاده از رفتارهای خود ویرانگر، حالات عاطفی دشوار را مدیریت کنند.

تنظیم احساسات

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افرادی که قصد خودکشی دارند، احساسات غیرقابل کنترلی از افسردگی، شیدایی، خشم و اضطراب را تجربه می کنند. یادگیری تنظیم احساسات به ما این امکان را می دهد که به جای آنها احساسات خود را مدیریت کنیم.

مهارت های تنظیم هیجان سه مرحله دارد:

  1. درک کنید که چه احساسی دارید
  2. ضعف خود را کاهش دهید
  3. رنج عاطفی را کاهش دهید.

اثربخشی برخورد با دیگران

تعامل ما با دیگران می تواند تنش ایجاد کند. استرس همچنین می تواند منجر به رفتارهای خود تخریبی شود. از سوی دیگر، روابط ما ابزارهای موثری برای مقابله با استرس هستند. الگوهای پاسخ شخصی که در DBT آموزش داده می شود شامل استراتژی های موثر برای درخواست آنچه می خواهید است.

DBT به افراد کمک می کند تا روابط خود را بهبود بخشند و تعارض را به طور مؤثرتری مدیریت کنند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر