دومین زمین لرزه بندر خمر هرمزگان این بار به بزرگی ۵.۸ ریشتر


کرونا:

دومین زمین لرزه بندر خمر هرمزگان این بار به بزرگی 5.8 ریشتر

به گزارش کرونا به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، این زمین لرزه در ساعت ۲۰:۳۹ دقیقه دو دقیقه قبل از اولین زمین لرزه امروز در این منطقه رخ داد.

کانون این زمین لرزه در یک کیلومتری از سطح زمین و زمین لرزه قبلی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی ۵۵.۳۵ و عرض جغرافیایی ۲۶.۶۷ رخ داده است.

زمین لرزه قبلی در طول جغرافیایی ۵۵.۳۲ و عرض جغرافیایی ۲۶.۷۳ رخ داده است.

نزدیکترین شهرها به کانون زمین لرزه بندر خمر در ۳۸ کیلومتری، کنگ ۴۲ کیلومتری و جزیره تاپ بزور در ۴۵ کیلومتری بودند.

این زمین لرزه در ۱۰۸ کیلومتری بندرعباس مرکز استان هرمزگان و ۴۲۹ کیلومتری شیراز مرکز استان فارس بوده است.

منبع: قدس آنلاین

نویسنده: